czas czytania: 17 min materiał partnera

Studnia jako źródło wody. Jej rodzaje i charakterystyka

Studnie wodne

Studnia to idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci wodociągowej. Może być ona także uzupełnieniem tej sieci. Budowa studni nie jest skomplikowana, jednak najlepiej powierzyć ją specjalistycznej firmie studniarskiej, takiej jak firma Rokosa z Wrocławia, która dopasuje konkretny typ studni do twoich potrzeb oraz wymagań i określi miejsce występowania źródła wody.

Rodzaje studni

Studnia, która ma się znajdować na terenie posesji może służyć jako źródło wody pitnej, ale też jako dodatkowy punkt poboru wody, np. do podlewania ogrodu. Wyróżnić można trzy rodzaje studni:

  • Studnia abisyńska – inaczej zwana studnią wkręcaną, powstaje poprzez wkręcenie w ziemię rury zakończonej ostrzem w kształcie stożka. Pompowanie wody ręczną dźwignią powoduje ruch tłoka, a w efekcie podniesie słupa wody. Studnie tego typu nadają się do pobory wody z głębokości od 3 do 7 metrów, czyli wody zaskórnej i gruntowej.
  • Studnia kopana (kręgowa) – jest wykopana ręcznie bądź za pomocą odpowiednich narzędzi. Nie należy do studni głębokich. Służy do wydobywania wody gruntowej.
  • Studnia wiercona - to studnia głębinowa powstała w skutek wiercenia mechanicznego lub ręcznego oraz wydobycia, za pomocą świdra, materiału skalnego. Sięga do głębszych warstw w gruncie, które zazwyczaj są przykryte nieprzepuszczalną warstwą. Służy do pobierania wody gruntowej i wgłębnej.

Najczęściej stosowane metody odwiertu

Najlepszym źródłem pozyskania czystej wody, zdatnej do picia, jest studnia głębinowa. Jej budowa wymaga specjalistycznego sprzętu, a dobór metody odwiertu w dużym stopniu jest uzależniony od twardości skał i składu gleby. Najczęściej stosuje się metodę płuczkową oraz udarowo –obrotową. Metoda płuczkowa jest najstarszą metodą odwiertu, stosowaną od XIX wieku. Polega na usuwaniu i wypłukiwaniu zwiercin, które powstają podczas wiercenia otworu, przy zastosowaniu określonego rodzaju płuczki: wodnej lub powietrznej. Budowa studni tą metodą przebiega szybko i nie jest zbyt kosztowna. Niestety żywotność studni może być krótsza, niż w przypadku stosowania metody udarowo-obrotowej. Ta z kolei ma zastosowanie, gdy grunt zawiera wiele twardych i porowatych skał. Służy również do odwiertów hydrogeologicznych i geologiczno-poszukiwawczych. Otwór wiertniczy powstaje dzięki pracy wiertnic hydraulicznych oraz młotków wgłębnych wiertniczych, będących głównym narzędziem wiercącym. To metoda dość droga i czasochłonna, ale zapewnia długą żywotność studni.

Na jakie usługi można liczyć w firmach studniarskich?

Przedsiębiorstwa studniarskie przede wszystkim zajmują się wykonywaniem odwiertów pod różne typy studni. Firma Rokosa świadczy kompleksowe usługi wiertnicze. Specjalizuje się w wierceniu studni głębinowych (od 110 do 225 mm średnicy), studni inżynieryjnych i odwodnieniowych. Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy zajmą się budową studni zaczynając od wykonania projektu studni, poprzez poszukiwanie wody metodami geofizycznymi, odwiert, do zainstalowania pomp wodnych. Zajmują się także czyszczeniem studni wierconych oraz kopanych. Wykonują projekty i dokumentacje hydrogeologiczne, geotechniczne, złożowe oraz operaty wodno-prawne. Zajmują się również montażem pomp wodnych i służą fachową poradą przy wyborze filtrów i pomp. Firma Rokosa swoją ofertę kieruje do osób prywatnych, przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych oraz do rolników pod uprawy. Przy wsparciu profesjonalnych geologów, firm projektowych oraz laboratoriów geologicznych dba o najwyższą jakość wykonywanych usług oraz zadowolenie klientów.