czas czytania: 6 min

Jak sporządzić testament notarialny?

testament notarialny

Testament stanowi oświadczenie woli spadkodawcy. Chociaż sporządza się go na wypadek śmierci, często tworzy się go odpowiednio wcześniej. Może go przygotować każda uprawniona i pełnoletnia osoba fizyczna. Z pomocy notariusza warto skorzystać w celu obciążenia zapisobiorców na rzecz danej osoby lub instytucji albo wymóc na nich określone żądanie. Testament notarialny jest najczęściej wybieraną formą, ponieważ zapewnia bezpieczne rozporządzenie majątkiem.

W jaki sposób wykonuje się zapis u notariusza? 

Sporządzanie testamentu ma formę aktu notarialnego i wykonuje się je w obecności uprawnionego do tego prawnika. Jego utworzenie może być dokonane w kancelarii notarialnej lub poza nią, jeśli doszło do wyjątkowych okoliczności określonych w 3. artykule ustawy Prawa o notariacie. Zawiera głównie wolę spadkodawcy, która jest następnie odczytywana na głos i przez niego podpisana. Złożenie podpisu wymagane jest również od notariusza. Ważność dokumentu jest zależna od spełnienia warunków określonych w ustawie. Obejmują one wyznaczenie podmiotu sporządzającego akt notarialny. Może nim być notariusz lub jego zastępca, który musi potwierdzić tożsamość biorących udział w czynnościach osób.

Co musi zawierać testament notarialny? 

Testament notarialny wymaga zawarcia:

  • Podpisów: uczestników i notariusza (lub zastępującego go asesora),
  • Treści: oświadczenia stron,
  • (Ewentualnie) zapisu: wymagana przez spadkodawcę dyspozycja do spełnienia majątkowego świadczenia np. przekazania określonej kwoty pieniężnej osobie lub instytucji,
  • Wyznaczenia stron czynności i notariusza,
  • Określenia spadkobierców (oraz ich podstawienia: tzw. rezerwowych zapisobiorców),
  • Oznaczenia sposobu dziedziczenia majątku,
  • Daty i miejsca.

Istnieje również możliwość tzw. zapisu windykacyjnego. Dany przedmiot np. samochód lub dom przechodzi automatycznie w ręce spadkobiorcy w momencie otwarcia testamentu.

Jak długo jest ważny testament notarialny? 

Oryginalną wersję rozporządzenia testamentowego w formie aktu notarialnego przechowuje przez 10 lat prawnik notarialny w kancelarii. Wypisy, czyli mające moc prawną kopie oryginału otrzymuje testator oraz wyznaczone przez niego osoby. Natomiast po jego śmierci uzyskują je prawnie określeni następcy.  Jako dokument urzędowy oryginał nie traci na ważności. Po upływie tego okresu lub zamknięcia urzędu świadczącego usługi notarialne zapis przekazywany jest do Sądu Rejonowego, a następnie do archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych wchodzących w jego skład.

Czy można podważyć testament notarialny?

Sporządzony u notariusza zapis jest trudny do podważenia, ponieważ posiada formę dokumentu urzędowego. Dzięki temu zapewniona jest gwarancja, że będzie on spełniony. Zaprzeczenie zapisu jest dozwolone w sytuacji kwestionowania jego prawdziwości oraz udowodnienia takiego twierdzenia. Innym rozwiązaniem jest sporządzenie nowego dokumentu przez spadkodawcę.

Profesjonalny prawnik notarialny wyjaśni z pewnością wszelkie niejasności. Zasugeruje też odpowiednią treść zapisu, pozwalającą na realizację życzeń testatora. Notarialny Rejestr Testamentów to opcja, z którą w związku z tym warto się zapoznać. Umożliwia zarejestrowanie zapisu w systemie założonym przez Krajową Radę Notarialną. Usługa ta jest w pełni bezpłatna. Umożliwia dostęp do świadectwa po śmierci zapisodawcy oraz sprawdzenie miejsca przechowywania pierwowzoru zapisu.