czas czytania: 15 min materiał partnera

Jakie korzyści przyniesie Ci zakup ubezpieczenia na życie?

ubezpieczenie

Ubezpieczenie na życie jest polisą, która dzieli społeczeństwo na dwa fronty. Pierwsza połowa ludzi uważa je za zbędne, natomiast druga decyduje się na wykupienie już od najmłodszych lat. Kto ma rację? I choć nie należy żyć w strachu, ostrożności nigdy za wiele. Każdego dnia zdarzają się groźne wypadki, które mogą prowadzić do utraty zdrowia lub życia. Pamiętaj, aby zadbać o swoich bliskich! Jaki korzyści płyną z polisy?

 Dowolny czas trwania ubezpieczenia

Czas trwania polisy można ustalić indywidualnie. Terminowe zwykle mają niewielką składkę, natomiast suma świadczeń jest bardzo korzystna. W przypadku ubezpieczenia bezterminowego nie istnieje górna granica wieku, a to właśnie on jest często czynnikiem decydującym o wysokości składek. Kupując wcześniej ubezpieczenie bezterminowe z gwarancją stałej wysokości opłat, zyskujesz gwarancję, że w podeszłym wieku (zwykle powyżej 65 roku życia) nie będziesz zmuszony do płacenia kolosalnych składek. Najczęstszym błędem jest decydowanie się na zakup polisy na życie dopiero wtedy, gdy zmusza nas do tego wieku lub stan zdrowia.

Polisa rozszerzona – co wybrać?

Ubezpieczanie na życie mu musi oznaczać tylko polisy, która gwarantuje wypłacenie świadczenia na wypadek Twojej śmierci. Istnieje możliwość poszerzenia jej o dodatkowe aspekty, niezwykle przydatne w życiu codziennym:

  •     ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy lub jej utraty;
  •     ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków;
  •     ubezpieczenie w razie ciężkiej choroby;
  •     ubezpieczenie w przypadku urodzenia dziecka.

Decydując się na wykupienie polisy na życie, powinniśmy uwzględnić w niej wszystkie wydarzenia, które mogą wystąpić w naszym życiu. W ten sposób chronimy finanse swojej rodziny, zwłaszcza w kryzysowych sytuacjach.

Zabezpieczenie dla najbliższych!

Jako jedną z najważniejszych korzyści, profesjonalny agent ubezpieczeniowy z firmy Meritum Ubezpieczenia Finanse wymienia przede wszystkim zabezpieczenie najbliższej rodziny w razie utraty przez nas życia lub zdrowia. Dotyczy to w szczególności osób, które są głównym „żywicielem” rodziny (właściciele firm; jedyny rodzic pracujący) i bez nich byłaby ona skazana na życie w ubóstwie. Wiele firm ubezpieczeniowych przygotowało również ofertę, która może objąć pozostałych członków rodziny. Wspólne polisy są skierowane zarówno dla osób wielodzietnych, jak i bezdzietnych.

 

Rodzinne polisy skupiają się na trzech ważnych elementach. Pierwszym z nich są składki skupiające się na ochronie i oszczędności. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie na życie może mieć też charakter inwestycyjny oraz posagowy, który polega na gromadzeniu środków pieniężnych na przyszłość dziecka.