czas czytania: 7 min

Podstawowe różnice między radcą prawnym a adwokatem!

Podstawowe różnice między radcą prawnym a adwokatem!

Adwokat a radca prawny to dwa zupełnie różne zawody. Wie jednak o tym niewiele osób. Z czyich usług prawniczych zatem powinno się skorzystać? W jakich sytuacjach zdecydować się na adwokata, notariusza, a w jakich na prawnika? Czym różnią się tak właściwie te zawody prawnicze? Jakie uprawnienia posiada adwokat, a jakie radca prawny? Wyjaśniamy wszystkie różnice w naszym artykule!

Czym się zajmuje adwokat?

Dokładne uprawnienia adwokata określa specjalna ustawa prawna o adwokaturze. Na jej podstawie możliwe jest funkcjonowanie samorządu adwokackiego, przeprowadzanie egzaminów zawodowych oraz prowadzenie przez adwokatów działalności gospodarczej. Zgodnie z tą ustawą adwokat świadczy usługi prawnicze w zakresie:

  • Porad prawnych,
  • Tworzenia prawnych opinii,
  • Przygotowywania projektów aktów prawnych,
  • Występowania przed sądami i urzędami.

Zakres uprawnień radcy prawnego

Zawód radcy prawnego uściśla obowiązująca od 6 lipca 1982 roku ustawa o radach prawnych. Według tej ustawy radca prawny zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Oznacza to, że radcy mogą występować w sprawach karnych i karnoskarbowych jako obrońcy. Jest to możliwe od 2015 roku, pod warunkiem, że radcy prawni nie pozostają w stosunku pracy.

Radca prawny świadczy takie usługi prawnicze jak:

  • Doradztwo prawnicze,
  • Udzielanie konsultacji prawnych,
  • Przygotowywanie opinii prawnych,
  • Sporządzanie projektów aktów prawnych,
  • Występowanie jako obrońca lub pełnomocnik w sądach, lub urzędach.

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Radca prawny do tej pory nie posiadał uprawnień do:

  1. Obrony (funkcji obrońcy).

Dotychczas przyjęło się, że główną różnicą między radcą prawnym a adwokatem jest funkcja obrońcy. Do tej pory obrońcą w sprawach karnych lub karnoskarbowych mógł być tylko adwokat. Radca prawny nie posiadał do tego odpowiednich uprawnień i nie mógł w podobny sposób reprezentować klienta. Aktualne przepisy prawne umożliwiają radcom prawnym obronę. Muszą oni jednak spełniać jeden warunek. Nie mogą pozostawać w stosunku do pracy.

      2. Zajmowania się sprawami rodzinnymi.

Radca prawny do niedawna nie mógł również występować w sprawach rodzinnych. Jednak od 2007 roku radcy mogą się zajmować tego typu sprawami np. rozwodowymi.

Jedną z różnic między adwokatem a radcą prawnym jest także rodzaj zatrudnienia. Zatrudnienie radcy prawnego jest możliwe tylko na podstawie stosunku pracy u wybranego przedsiębiorcy. Adwokat natomiast może prowadzić własną działalność gospodarczą lub prowadzić spółkę. Jest to niezwykle ważne w momencie, kiedy chcemy zatrudnić adwokata lub radcę. Adwokata możemy zatrudnić jedynie na umowę cywilnoprawną. Radca prawny z kolei może być zatrudniany również na umowę o pracę. 

Kogo wybrać: adwokata czy radcę prawnego?

Specjalności w dziedzinie prawa są różne, zależnie od preferencji pełnomocnika. Dla jednych ważniejsze są sprawy cywilne, dla drugich karne. Doświadczenie i zdobyte dzięki kształceniu się uprawnienia są niezwykle istotne. Dlatego też przy wyborze najlepiej kierować się opinią innych klientów. Wybór pełnomocnika lub obrońcy z pewnością ułatwi konsultacja prawna.

Korzystanie z usług prawniczych posiada wiele zalet. Stały kontakt z adwokatem lub prawnikiem umożliwia bycie cały czas informowanym o sprawie. Warto zatem pomyśleć o zatrudnieniu adwokata lub radcy prawnego, zależnie od potrzeb.