czas czytania: 29 min materiał partnera

Usługi audytorskie i doradcze

rewidenci

Na polskim rynku bardzo dynamicznie rozwija się branża outsourcingowych usług księgowych, z których dzisiaj korzysta tysiące małych, średnich i dużych firm. Oprócz przekazywania podmiotom zewnętrznym – biurom rachunkowym – zadań dotyczących obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej, zarówno przy ewidencjonowaniu na zasadach ogólnych, jak i uproszczonych, wykształciło się również w branży szerokie doradztwo podatkowe. Nie można również zapomnieć o usługach audytorskich!

Czego dotyczą usługi audytorskie?

Usługi audytorskie mogą być świadczony tylko przez certyfikowanych biegłych rewidentów, którzy pracują w zorganizowanych kancelariach i biurach rachunkowych, lub na zasadach jednoosobowej praktyki.  Z rejestrem, czyli listą polskich uprawnionych biegłych rewidentów, można zapoznać się między innymi na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Jeśli chodzi zaś o zakres oferowanych przez nich usług, zalicza się do nich przede wszystkim: badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), okresowe przeglądy sprawozdań finansowych, a także usługi poświadczające KSH (wynikające z kodeksu spółek handlowych). Warto przy tym wiedzieć, że obecnie obsługa audytorska nie tylko jest wdrażana dla sprawdzenia poprawności prawnej danych procesów i dokumentów, ale po to, aby usprawnić działanie firmy, przygotować w jej strukturach projekty reorganizacyjne, czy też, aby upłynnić finanse, stosując często działanie optymalizacji podatkowych. Nie każdy wie bowiem, że wraz z biegłymi rewidentami, można w swoich przedsiębiorstwie wprowadzić zasady rachunkowości zarządczej, pomagające w kontrolowaniu każdego ruchu gospodarczego i zarządzaniu ryzykiem.

Usługi doradcze oferowane przez biegłych rewidentów

Oprócz badań sprawozdań finansowych, czy przeprowadzania innego rodzaju audytów, biegli rewidenci, oferują także szereg usług doradczych, które dążą do usprawnienia funkcjonowania firmy, czy pomagają zwiększyć konkurencyjność jej na rynku. Wielokrotnie usługi consultingowe, są także stosowane przy internacjonalizacjach przedsiębiorstw, czy przy ich łączeniu. Do usług doradczych zaliczyć można m.in.: pomoc w opracowywaniu polityki rachunkowości podmiotu, due diligence, przeprowadzanie szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków, tworzenie biznesplanów, tworzenie ekspertyz podatkowych, czy też wykonywanie przeglądów podatkowych oraz weryfikacji wycinkowej/kompleksowej ksiąg rachunkowych. Takie właśnie działania dla swoich doraźnych oraz stałych klientów, świadczy między innymi spółka POPRAWSKA i KASZTELAN Biegli Rewidenci Sp. p., która działa również, jako szeroko wyspecjalizowane biuro rachunkowe, gwarantujące księgowość mobilną i elektroniczną.