Co to jest dokumentacja projektowa?

Dokumentacja projektowa to najważniejszy dokument dołączony do wniosku o pozwolenie na budowę. Ten zbiór dokumentów nazywany również projektem budowlanym zawiera informacje dotyczące sposobu rozwiązywania zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych oraz wskazuje koszt wykonania projektowanego obiektu (lub jego części czy pojedynczego urządzenia).

Co zawiera dokumentacja projektowa?

Do otrzymania zgody na budowę potrzebna jest kompletna i właściwie sporządzona dokumentacja projektowa. Powinna składać się z trzech części: architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Zawiera takie elementy jak: projekt budowlany (uwzględniający specyfikę robót budowlanych), przedmiar robót, projekty wykonawcze, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ile kosztuje dokumentacja projektowa?

Przygotowanie dokumentacji projektowej domu mieszkalnego czy budynku użytkowego to proces złożony, który wymaga doskonałej wiedzy z dziedziny prawa budowlanego, dostępnych na rynku materiałów i stosowanych norm. Na ostateczną cenę dokumentacji ma więc wpływ koszt projektu budowlanego oraz koszty wykonania dodatkowych opracowań. Sporządzenie dokumentacji należy wycenić na podstawie obiektów inwestycyjnych i katalogów cen jednostkowych.

Wyniki dla frazy: dokumentacja projektowa w lokalizacji Polska - 359 firm.