"Tech-Eko"

Projektowanie i doradztwo w ochronie środowiska

Ochrona środowiska
ul. Głowackiego 18 /1, 58-100 Świdnica dolnośląskie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(74) 853 70 30
Adres korespondencyjny
ul. Głowackiego 18 /1, 58-100 Świdnica dolnośląskie

Informacje

O nas
Tech-Eko zapewnia usługi w zakresie ochrony środowiska dla przedsiębiorstw, osób prywatnych, jak również dla samorządów terytorialnych.
Działamy na rynku od ponad 10 lat, posiadamy duże doświadczenie zawodowe i kompetentny personel, a naszymi klientami są firmy z całego kraju. Świadczymy usługi outsourcingowe, doradcze i pomiarowe.
Dzięki wykonywaniu większości prac w oparciu o własne zasoby kadrowe, jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom większości klientów oczekujących kompleksowej pomocy i profesjonalnego doradztwa na każdym etapie. Współpracujemy również z renomowanymi laboratoriami badawczymi, biurami projektowymioraz innymi specjalistami i firmami z branży ochrony środowiska.
Gwarantujemy fachowe i rzetelne usługi, wykonane z zastosowaniem nowoczesnych metod pomiarowych, nowoczesnych narzędzi programistycznych, a przede wszystkim uwzględniające obowiązujące regulacje prawne.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.
Opis działalności
Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Świadczymy usługi stałej obsługi (outsourcingu środowiskowego) dla podmiotów korzystających ze środowiska. Swoją ofertę i jej zakres dostosowujemy indywidualnie do oczekiwań i potrzeb klienta. Gwarantujemy terminowość wywiązywania się ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. Doradzamy i pomagamy w optymalizacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.
Produkty i usługi
OBSŁUGA EKOLOGICZNA

SPRAWOZDANIA:
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Raporty do bazy KOBiZE
Sprawozdania i ewidencje odpadowe
Sprawozdania opakowanie
Sprawozdania PRTR

DORADZTWO:
Audyty środowiskowe
Optymalizacja kosztów
Pomoc przy organizowaniu pomiarów
Pomoc przy współpracy z organizacjami odzysku

NADZÓR:
Uczestniczenie w kontrolach
Terminowe składanie sprawozdań
Ważność i zakres decyzji
Przestrzeganie przepisów

DOKUMENTACJE

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO (IPPC)

EMISJA DO POWIETRZA:
Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Zgłoszenia instalacji
Programy ograniczenia niskiej emisji

GOSPODARKA ODPADAMI:
Wnioski o wydanie:
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- zezwolenia na przetwarzanie odpadów
- zezwolenia na zbieranie odpadów

Zgłoszenia uznana substancjiza produkt uboczny
Plany gospodarki odpadami.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:
Operaty wodnoprawne obejmujące m.in.:
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wód,
- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
- wykonanie urządzeń wodnych

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Karty informacyjne przedsięwzięcia
Inwentaryzacje przyrodnicze
Analizy akustyczne
Przeglądy ekologiczne
Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne:
Projekty robót geologicznych, Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne, Wiercenia hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie, Wiercenia studni

POZOSTAŁE
Programy ochrony środowiska
Efekty ekologiczne
Raporty początkowe

LABORATORIUM HAŁASU
Akredytowane pomiary hałasu przemysłowego, Pomiary hałasu komunikacyjnego, Analizy akustyczne, Przeglądy ekologiczne, Pomiary hałasu przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych, Pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń
Marki i specjalizacje
Kompleksowo sporządzamy dokumentacje z zakresu ochrony środowiska wymagane na wszystkich etapach funkcjonowania inwestycji, począwszy od etapu planowania, oceny jej wpływu na środowisko, poprzez wnioski potrzebne do uzyskania wymaganych uzgodnień na etapie eksploatacji.
Specjalizujemy się w opracowywaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz w uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych (IPPC) i sektorowych (w zakresie emisji do powietrza, gospodarowania odpadami i wodno-ściekowe).
Certyfikaty
Laboratorium Hałasu Tech-Eko posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1363 potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w dziedzinie badań dotyczących inżynierii środowiska w zakresie pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
Jelenia Góra, Legnica, złotoryjski, Wałbrzych, świdnicki, dzierżoniowski, Wrocław, jaworski, średzki, kamiennogórski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń