Ochalik Dariusz Kancelaria Biegłego Rewidenta

Rewidenci i usługi audytorskie
ul. Dubois 7, 50-208 Wrocław Śródmieście, dolnośląskie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
606 355 795
713527516
dariochal@wp.pl
Adres korespondencyjny
ul. Dubois 7, 50-208 Wrocław Śródmieście, dolnośląskie

Informacje

O nas
Założyciel Kancelarii jest ekonomistą, absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz inżynierem machanikiem, absolwentem Wrocławskiej Politechniki.

Misją firmy jest zapewnienie Klientom wysokiej jakości uslug
przy wykorzystaniu naszej fachowości, rzetelności, bogatego doświadczenia oraz dyspozycjności.
Opis działalności
Kancelaria została utworzona przez Biegłego Rewidenta Dariusza Ochalikawpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 10155. Kancelaria wdrożyła i przyjęła do stosowania "Kodeks zawodowej etykiw rachunkowości" zalecany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.Przy realizacji usług wykorzystujemy wiedzę specjalistów w danej dziedzinie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Produkty i usługi
Audyt

"Zakres naszych usług audytorskich obejmuje w szczególności:
- badanie i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości jak i
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
- audyt projektów finansowanych przez Unię Europejską
- przekształcanie sprawozdań finansowych
- wycenę przedsiębiorstw
- audyty podatkowe

Termin i zakres usług audytorskich staramy się dostosować
do Państwa potrzeb"


Rachunkowość

"Zakres naszych usług rachunkowości obejmuje:

1. Usługi księgowe

- prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych
- sporządzanie wymaganych deklaracji
- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
- reprezentowanie Klienta przed urzędami skarbowymi i innymi organami

2. Nadzór i organizację rachunkowości

- wdrażanie systemów księgowo-finansowych
-wdrażanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
- analiza wewnętrznych procedur księgowych oraz rekomendacje upsrawnień"

Nasze usługi w zakresie doradztwa i podatków obejmują w szczególności:

- przeglądy i audyty podatkowe
- wycenę aportów oraz nadzór nad procesem aportu
- analizy finansowe oraz oceny kondycji finansowo-ekonomicznej jednostek
gospodarczych
- tworzenie biznes planów
- interpretację przepisów prawa podatkowego i bilansowego
- zarządzanie podatkami wraz z analizą ryzyka podatkowego

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń