Mariusz Wysocki Adwokat

Dochodzenie wszelkich odszkodowań za szkody wyrządzone osobom i w mieniu

Odszkodowania
ul. Tadeusza Kościuszki 65/6, 50-008 Wrocław Stare Miasto, dolnośląskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Mariusz Wysocki Adwokat
ul. Tadeusza Kościuszki 65/6, 50-008 Wrocław Stare Miasto, dolnośląskie
Telefon
Mariusz Wysocki Adwokat

Informacje

Opis działalności firmy Mariusz Wysocki Adwokat w Wrocław
Kancelaria Adwokacka, która znajduje się od 1997 roku we Wrocławiu została założona przez Mecenasa Mariusza Wysockiego. Tworzą ją prawnicy oraz inni współpracownicy, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa i udzielają porad, reprezentują Klientów w sądzie oraz sporządzają akty prawne. Kancelaria specjalizuje się głównie w prawie ubezpieczeniowym oraz odzyskiwaniu odszkodowań na rzecz swoich Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Produkty i usługi
Kancelaria Adwokacka kierowana przez Mecenasa Mariusza Wysockiego zajmuje się dochodzeniem roszczeń do wszelkich odszkodowań, które mogą pokryć szkody wyrządzone osobom lub mieniu. Firmy ubezpieczeniowe często odmawiają wypłacenia odszkodowania, zasłaniając się nieskonkretyzowanymi przepisami prawnymi. Często sprawy są nietypowe i dotyczą nie tylko Klientów indywidualnych, ale także podmiotów gospodarczych, a nawet instytucji państwowych. Kadra kancelarii podejmuje się przygotowania sprawy o odszkodowanie, czy też zadośćuczynienie, które powinno być wypłacone przez zakład ubezpieczeń, czy sprawcę wypadku. Sprawa może toczyć się na drodze sądowej lub poprzez negocjacje, w których uczestniczą adwokaci.

Kancelaria oferuje takie czynności prawne jak:
- uczestnictwo w sprawach o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
- uzyskanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wskutek błędu lekarskiego lub zdarzenia losowego,
- reprezentowanie Klienta w sądzie podczas postępowania likwidacyjnego ze strony firmy ubezpieczeniowej,
- uczestnictwo w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadku,
- uczestnictwo w postępowaniu cywilnym przed sądem.

Do zadań adwokatów należy ocena sytuacji Klienta oraz prawidłowa analiza sytuacji. Kadra opiniuje, czy Klient ma duże szanse na uzyskanie odszkodowania oraz informuje jakie ryzyko wiąże się z podjęciem sprawy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką z Wrocławia.
Zasięg działania
Firma Mariusz Wysocki Adwokat z lokalizacji: Wrocław świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
dolnośląskie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń