Wyniki dla dziecięcy logopeda w lokalizacji opolskie - 2 firmy.

Filtry:
  • ul. Chemików 7b, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
    ...wady wymowy: - seplenienie, czyli nieprawidłowa wymowa głosek sz, cz, rz/ż dż, s, z, c, dz, a także ś, ć, ć, dź, - reranie czyli nieprawidłowa wymowa głoski r, - mowa bezdźwięczna, - nieprawidłowa wymowa innych głosek języka polskiego. Ponadto logopeda kompleksowo pomaga przy zaburzeniach mowy i komunikacji wskutek afazji czy porażenia mózgowego...
  • ul. Studnitza 45, 46-300 Świercze
    ...Ukończyłam Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Akademię Pedagogiczną w Krakowie, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną w Krakowie oraz Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Moje doświadczenie zawodowe opiera się na pracy nauczyciela i logopedy w przedszkolach, licznych praktykach i wolontariatach odbytych w ośrodkach medycznych i oświatowych...