• A
 • Administracja obiektów użyteczności publicznej Administrowanie obiektami użyteczności publicznej. Zarządcy hal i placów targowych. Wszystko o gospodarce komunalnej.
 • Agencje i składy celne Obsługa celna, procedury celne, zgłoszenia celne przesyłek, prawo celne, procedury celne uproszczone. Wszystko dla klienta.
 • Ambasady Ambasady i placówki dyplomatyczne w Polsce i za granicą. Wydawanie wiz i paszportów. Wymiana kulturalna i oświatowa.
 • Archiwa i archiwizacja danych Przechowywanie, porządkowanie i segregacja akt, tworzenie archiwów, organizacja archiwów. Bogaty wybór firm pod jednym adresem.
 • B
 • Biblioteki i czytelnie Spis bibliotek i czytelni dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Publiczne biblioteki miejskie i gminne. Biblioteki wojskowe.
 • F
 • Fundacje i instytucje charytatywne Fundacje zajmujące się pomocą dla dzieci oraz osób chorych i niepełnosprawnych. Instytucje pomagające ubogim i potrzebującym.
 • I
 • Inkubatory przedsiębiorczości Pomoc doradcza, pomoc księgowa, pomoc marketingowa, pomoc prawna, pomysł na biznes. Wszystko dla początkujących.
 • Internaty i akademiki Miejsca zakwaterowania dla studentów i uczniów szkół gimnazjalnych i średnich domy studenckie, bursy.
 • K
 • Konserwacja zabytków Zabytki konserwacja, restauracja i rekonstrukcja obrazów, rzeźb, mebli. Lista konserwatorów dzieł sztuki i zabytków.
 • M
 • Militaria To katalog dla miłośników militariów, broni białej i broni palnej, znajdziesz tu: celowniki kolimatorowe, noże wojskowe, łuki.
 • N
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala i oddziały wojewódzkie oraz delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakłady Opieki Zdrowotnej finansowane przez NFZ.
 • O
 • Ochrona środowiska Kompleksowo dbamy o nasze środowisko. Analizy, pomiary i badania, wnioski o pozwolenia zintegrowane, oczyszczalnie.
 • Ośrodki adopcyjno-wychowawcze Dane teleadresowe ośrodków i placówek adopcyjno-wychowawczych w całym kraju. Znajdź tę która najlepiej ci odpowiada.
 • Ośrodki wychowawcze Znajdź dane teleadresowe osrodków wychowawczych w danym mieście czy powiecie. Najdokładniejsza baza w internecie.
 • P
 • Poczta i urzędy pocztowe Spis urzędów pocztowych i ich dane teleadresowe. Produkty i usługi pocztowe. Agencje pocztowe.
 • Pogotowie ratunkowe Pogotowie ratunkowe, ostry dyżur, pomoc doraźna - w katalogu wszystkie adresy i informacje dotyczące ratownictwa medycznego
 • Policja Szybka pomoc dla ofiar przestępstw. Prewencja, bezpieczeństwo. Policja, komendy, komisariaty, posterunki w jednym katalogu.
 • Prokuratury Prokuratura, podejrzany, oskarżony, pokrzywdzony, akt oskarżenia, sprawy karne informacje dla ofiar przestępstw.
 • R
 • Rodzina 500 Plus wniosek o 500 zł na dziecko, program 500 plus, 500plus, 500+, świadczenie wychowawcze
 • Rzecznicy patentowi Agencje patentowe z katalogu oferują: prawną ochronę własności przemysłowej i intelektualnej, sporządzanie umów licencyjnych.
 • S
 • Sądy Wszystko o sądach sądy powszechne, administracyjne, wojskowe, oraz organy sądu w naszym katalogu informacje w tym zakresie
 • Sołectwa Sołtys to przedstawiciel władzy terytorialnej na wsi. Cała wiedza o sołectwach na tej stronie.
 • Specjalne strefy ekonomiczne Parki przemysłowe i technologiczne w specjalnych strefach ekonomicznych. Wszystkie informacje o SSE w jednym miejscu.
 • Spółdzielnie i administracje mieszkaniowe Spółdzielnie mieszkaniowe w jednym miejscu. Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową i osiedlem
 • Stacje sanitarno-epidemiologiczne Stacja sanitarno epidemiologiczna, choroby zakaźne, szczepienia to jedne z wielu informacji, które znajdziesz w tym katalogu
 • Starostwa powiatowe Starostwa powiatowe z podziałem na województwa. Prezentacje starostw i powiatów. Wykaz urzędów gmin i miast.
 • Stowarzyszenia, kluby i związki Kluby i stowarzyszenia sportowe. Stowarzyszenia i związki członkowskie. W katalogu rejestr stowarzyszeń.
 • Straż miejska Oddziały straży miejskiej, prewencja, usuwanie pojazdów, blokady kół - tu znajdziesz kontakt do jednostki straży miejskiej.
 • Straż pożarna Pożar, wypadek, powódź - wystarczy telefon do Państwowej Straży Pożarnej. Katalog ułatwi Ci wyszukanie najbliższej Jednostki.
 • Syndycy i likwidatorzy Likwidacja, upadłość, egzekucja, odbiór wierzytelności i inne. W katalogu profesjonaliści zajmujący się likwidacją masy.
 • T
 • Telefony alarmowe Telefony alarmowe przydają się w nagłych wypadkach, jeśli zdarzył się wypadek lub pożar zajrzyj tu i znajdź odpowiedni numer.
 • Telefony zaufania W tym katalogu są numery telefonów zaufania w Polsce. Infolinie pomocy, gdzie można anonimowo uzyskać poradę specjalistów.
 • U
 • Unia Europejska
 • Urzędy celne Urzędy celne w Polsce. Najbliższa izba celna, skład i posterunek celny, a także deklaracje i procedury zajrzyj tutaj.
 • Urzędy centralne Dane teleadresowe urzędów centralnych. Wykaz ministerstw. Zakłady ubezpieczeń społecznych i państwowa inspekcja pracy.
 • Urzędy marszałkowskie Spis i dane teleadresowe urzędów marszałkowskich. Delegatury i serwisy internetowe urzędów. Marszałkowie.
 • Urzędy miast i gmin Spis urzędów miast i gmin. Dane teleadresowe oraz wizytówki miast i gmin. Oferty inwestycyjne miast i gmin.
 • Urzędy pracy Spis urzędów pracy, które mają oferty pracy w kraju i za granicą. Informacje dla bezrobotnych pomogą w poszukiwaniach pracy.
 • Urzędy skarbowe Dane teleadresowe urzędów skarbowych w Polsce. Urzędy kontroli skarbowej. Izby skarbowe. Informacje podatkowe.
 • Urzędy terenowe Dane teleadresowe urzędów terenowych. Urzędy miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Spis urzędów terenowych.
 • Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie w Polsce. Wizytówki i serwisy internetowe urzędów. Struktura urzędów. Wojewodowie.
 • W
 • Więzienia i zakłady penitencjarne Zakłady poprawcze dla nieletnich, izby wytrzeźwień oraz zakłady karne dla kobiet i mężczyzn.
 • Z
 • Zarządy cmentarzy i cmentarze Cmentarze komunalne, żydowskie, prawosławne, zarząd cmentarzy komunalnych, spopielarnia w katalogu znajdziesz wszystkie adresy.