Kategorie

Katalog branż

Kompletna wiedza na temat instytucji i urzędów. Sądy, prokuratury oraz zakłady penitencjarne. Spółdzielnie mieszkaniowe i administracja. Dowiedz się, co oferują Specjalne Strefy Ekonomiczne. Szkoły, przedszkola, Urzędy Miasta. Dla klientów i petentów.
A
 • Administracja obiektów użyteczności publicznej

  Administrowanie obiektami użyteczności publicznej. Zarządcy hal i placów targowych. Wszystko o gospodarce komunalnej.

 • Agencje i składy celne

  Obsługa celna, procedury celne, zgłoszenia celne przesyłek, prawo celne, procedury celne uproszczone. Wszystko dla klienta.

 • Ambasady

  Ambasady i placówki dyplomatyczne w Polsce i za granicą. Wydawanie wiz i paszportów. Wymiana kulturalna i oświatowa.

 • Archiwa i archiwizacja danych

  Przechowywanie, porządkowanie i segregacja akt, tworzenie archiwów, organizacja archiwów. Bogaty wybór firm pod jednym adresem.

B
 • Biblioteki i czytelnie

  Spis bibliotek i czytelni dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Publiczne biblioteki miejskie i gminne. Biblioteki wojskowe.

F
I
K
 • Konserwacja zabytków

  Zabytki konserwacja, restauracja i rekonstrukcja obrazów, rzeźb, mebli. Lista konserwatorów dzieł sztuki i zabytków.

M
 • Militaria

  To katalog dla miłośników militariów, broni białej i broni palnej, znajdziesz tu: celowniki kolimatorowe, noże wojskowe, łuki.

N
 • Narodowy Fundusz Zdrowia

  Centrala i oddziały wojewódzkie oraz delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakłady Opieki Zdrowotnej finansowane przez NFZ.

O
 • Ochrona środowiska

  Kompleksowo dbamy o nasze środowisko. Analizy, pomiary i badania, wnioski o pozwolenia zintegrowane, oczyszczalnie.

 • Ośrodki adopcyjno-wychowawcze

  Dane teleadresowe ośrodków i placówek adopcyjno-wychowawczych w całym kraju. Znajdź tę która najlepiej ci odpowiada.

 • Ośrodki wychowawcze

  Znajdź dane teleadresowe osrodków wychowawczych w danym mieście czy powiecie. Najdokładniejsza baza w internecie.

P
 • Poczta i urzędy pocztowe

  Spis urzędów pocztowych i ich dane teleadresowe. Produkty i usługi pocztowe. Agencje pocztowe.

 • Pogotowie ratunkowe

  Pogotowie ratunkowe, ostry dyżur, pomoc doraźna - w katalogu wszystkie adresy i informacje dotyczące ratownictwa medycznego

 • Policja

  Szybka pomoc dla ofiar przestępstw. Prewencja, bezpieczeństwo. Policja, komendy, komisariaty, posterunki w jednym katalogu.

 • Prokuratury

  Prokuratura, podejrzany, oskarżony, pokrzywdzony, akt oskarżenia, sprawy karne informacje dla ofiar przestępstw.

R
 • Rodzina 500 Plus

  wniosek o 500 zł na dziecko, program 500 plus, 500plus, 500+, świadczenie wychowawcze

 • Rzecznicy patentowi

  Agencje patentowe z katalogu oferują: prawną ochronę własności przemysłowej i intelektualnej, sporządzanie umów licencyjnych.

S
 • Sądy

  Wszystko o sądach sądy powszechne, administracyjne, wojskowe, oraz organy sądu w naszym katalogu informacje w tym zakresie

 • Sołectwa

  Sołtys to przedstawiciel władzy terytorialnej na wsi. Cała wiedza o sołectwach na tej stronie.

 • Specjalne strefy ekonomiczne

  Parki przemysłowe i technologiczne w specjalnych strefach ekonomicznych. Wszystkie informacje o SSE w jednym miejscu.

 • Spółdzielnie i administracje mieszkaniowe

  Spółdzielnie mieszkaniowe w jednym miejscu. Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową i osiedlem

 • Stacje sanitarno-epidemiologiczne

  Stacja sanitarno epidemiologiczna, choroby zakaźne, szczepienia to jedne z wielu informacji, które znajdziesz w tym katalogu

 • Starostwa powiatowe

  Starostwa powiatowe z podziałem na województwa. Prezentacje starostw i powiatów. Wykaz urzędów gmin i miast.

 • Stowarzyszenia, kluby i związki

  Kluby i stowarzyszenia sportowe. Stowarzyszenia i związki członkowskie. W katalogu rejestr stowarzyszeń.

 • Straż miejska

  Oddziały straży miejskiej, prewencja, usuwanie pojazdów, blokady kół - tu znajdziesz kontakt do jednostki straży miejskiej.

 • Straż pożarna

  Pożar, wypadek, powódź - wystarczy telefon do Państwowej Straży Pożarnej. Katalog ułatwi Ci wyszukanie najbliższej Jednostki.

 • Syndycy i likwidatorzy

  Likwidacja, upadłość, egzekucja, odbiór wierzytelności i inne. W katalogu profesjonaliści zajmujący się likwidacją masy.

T
 • Telefony alarmowe

  Telefony alarmowe przydają się w nagłych wypadkach, jeśli zdarzył się wypadek lub pożar zajrzyj tu i znajdź odpowiedni numer.

 • Telefony zaufania

  W tym katalogu są numery telefonów zaufania w Polsce. Infolinie pomocy, gdzie można anonimowo uzyskać poradę specjalistów.

U
 • Unia Europejska

 • Urzędy celne

  Urzędy celne w Polsce. Najbliższa izba celna, skład i posterunek celny, a także deklaracje i procedury zajrzyj tutaj.

 • Urzędy centralne

  Dane teleadresowe urzędów centralnych. Wykaz ministerstw. Zakłady ubezpieczeń społecznych i państwowa inspekcja pracy.

 • Urzędy marszałkowskie

  Spis i dane teleadresowe urzędów marszałkowskich. Delegatury i serwisy internetowe urzędów. Marszałkowie.

 • Urzędy miast i gmin

  Spis urzędów miast i gmin. Dane teleadresowe oraz wizytówki miast i gmin. Oferty inwestycyjne miast i gmin.

 • Urzędy pracy

  Spis urzędów pracy, które mają oferty pracy w kraju i za granicą. Informacje dla bezrobotnych pomogą w poszukiwaniach pracy.

 • Urzędy skarbowe

  Dane teleadresowe urzędów skarbowych w Polsce. Urzędy kontroli skarbowej. Izby skarbowe. Informacje podatkowe.

 • Urzędy terenowe

  Dane teleadresowe urzędów terenowych. Urzędy miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Spis urzędów terenowych.

 • Urzędy wojewódzkie

  Urzędy wojewódzkie w Polsce. Wizytówki i serwisy internetowe urzędów. Struktura urzędów. Wojewodowie.

W
Z
 • Zarządy cmentarzy i cmentarze

  Cmentarze komunalne, żydowskie, prawosławne, zarząd cmentarzy komunalnych, spopielarnia w katalogu znajdziesz wszystkie adresy.