Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Tor-Bud" Waldemar Arach

INSPEKTOR NADZORU – BUDOWNICTWO KOLEJOWE

Budownictwo kolejowe
ul. Krzymińskiego 5 /129, 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
502 390 122
Adres korespondencyjny
ul. Krzymińskiego 5 /129, 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie

Informacje

Opis działalności
Firma TOR-BUD świadczy kompleksowe usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego w branży kolejowej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą.
Produkty i usługi
Poniżej przedstawiam zakres oferowanych usług:
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
• analizowanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, harmonogramów robót oraz problemów związanych z realizowanymi robotami,
• bieżące nadzorowanie postępu robót w celu ich rozliczania i oceny zgodności z przyjętymi harmonogramami,
• udział w komisjach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego (np. przekazaniu terenu budowy, opracowaniu regulaminów, odbiorach robót, przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych),
• monitorowanie i nadzorowanie robót pod względem przestrzegania obowiązujących przepisów,
• udział w sporządzaniu dokumentów potwierdzających zakres i jakość wykonanych robót w tym: obmiarów, rachunków ilościowych, przejściowych świadectw płatności, protokołów odbiorów robót w celu wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
• udział w procesie tworzenia dokumentacji dla rozliczania środków trwałych w budowie.
Marki i specjalizacje
• NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY KOLEJOWEJ
Certyfikaty
Posiadam wieloletnie doświadczenie w branży kolejowej oraz niezbędne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Współpracuję z instytucjami oraz firmami wykonawczymi. Działam na terenie całego kraju.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń