Janeko Jarosław Janek

Profesjonalne i bezpieczne usługi podnośnikiem koszowym

Prace wysokościowe
21-075 Ludwin-Kolonia 12A lubelskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
608 415 431
Adres korespondencyjny
21-075 Ludwin-Kolonia 12A lubelskie

Informacje

Opis działalności
Janeko zajmuje się wykonywaniem usług wysokościowych, usług asenizacyjnych oraz robotami ziemnymi z wykorzystaniem koparko-ładowarki. Właścicielem firmy jest Jarosław Janek, a działa ona na terenie powiatów łęczyńskiego, lubartowskiego i parczewskiego.
Produkty i usługi
Firma działa od 2001 roku. Przez prawie 20 lat obecności na rynku zdążyła zgromadzić duże doświadczenie i rozszerzyć swoją działalność o kolejne branże.

Obecnie Janeko działa na gruncie usług wysokościowych, usług asenizacyjnych i robót ziemnych.

W ramach usług wysokościowych firma udostępnia swoim klientom podnośnik koszowy, dzięki któremu podejmuje się prac z zakresu:
- usuwania gałęzi
- przycinanie drzew
- usuwania sopli i śniegu z dachu
- montowania reklam
- montowania kabli i sieci
oraz innych czynności z wykorzystaniem sprzętu do usług wysokościowych i wykwalifikowanych operatorów posiadających uprawnienia do pracy na wysokości.

Firma działa również w usługach asenizacyjnych, zajmując się oczyszczaniem zbiorników:
- szamb
- przepompowni ścieków przydomowych
- przydomowych oczyszczalni ścieków
- studzienek kanalizacyjnych
i bezpiecznym wywozem nieczystości do najbliższej oczyszczali ścieków.

Ponadto Janeko wykonuje szeroki zakres robót ziemnych przy wykorzystaniu koparko-ładowarki.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług można uzyskać podczas kontaktu telefonicznego.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
lubartowski, łęczyński, parczewski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń