Ad Valorem Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych s.c. Dorota Gawrońska, Piotr Tkaczyk

Ad Valorem Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych, zapraszamy do współpracy !

Wycena nieruchomości
ul. Krańcowa 84/19, 20-356 Lublin lubelskie
(5 opinii) napisz opinię
Ad Valorem Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych s.c. Dorota Gawrońska, Piotr Tkaczyk

Informacje

O nas
Ad Valorem to Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych, którzy zajmują się nieruchomościami od ponad 10 lat. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm najlepiej świadczą o naszej pracy, którą wykonuje zespół składający się z dwóch osób:

- Dorota Gawrońska pochodząca z Przemyśla absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie. W branży nieruchomości od 30 lat, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie, wyceny, sprzedaży oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz spółek państwowych.
Nr uprawnień zawodowych 7003.

- Piotr Tkaczyk pochodzący z Lublina absolwent Politechniki Lubelskiej. W branży nieruchomości od 10 lat, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny, sprzedaży, najmu orazpromocji nieruchomości Skarbu Państwa oraz spółek państwowych. Nr uprawnień zawodowych 7226. Posiada również licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Oboje jesteśmy członkami Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, które należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupiającej 24 Regionalne Stowarzyszenia i ponad 3,5 tys. członków.

Naszą pracę opieramy na rzetelnym podejściu do klienta oraz profesjonalizmie,a nasze motto to Ad Valorem - łac. według wartości.

Ad Valorem Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych D. Gawrońska, P. Tkaczyk s.c
ul. Krańcowa 84/19
20-356 Lublin
NIP: 9462681341, REGON: 380378280
e-mail: kontakt@advalorem-wycena.pl, tk.wycena@wp.pl
telefon kontaktowy: 609 481 218, 506 642 326
Opis działalności
Ad Valorem to Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych, którzy zajmują się nieruchomościami od ponad 10 lat. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm najlepiej świadczą o naszej pracy, którą wykonuje zespół składający się z dwóch osób.
Produkty i usługi
Nasze biuro oferuje usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych (mieszkalnych, komercyjnych, rolnych), oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Przedmiotem wyceny jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego oraz inne prawa do nieruchomości, w tym ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe (spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego; użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste, hipoteki, dzierżawa, najem, użyczenie, renty i dożywocia, i inne).

Oferujemy usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz wydzielonych części przedsiębiorstw, wyceny dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości / w tym między innymi wartość godziwą/:

- określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,

- aktualizacji wyceny środków trwałych wynikającej z ich trwałej utraty wartości, gdy nie można ustalić ich ceny sprzedaży netto,
określania wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie, w tym wycenę niedokończonych prac budowlanych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji i obmiaru wykonanych robót,

- określania kosztu wytworzenia części składowych nieruchomości jako środka trwałego w przypadku, gdy nie można go ustalić w oparciu o koszt historyczny lub cenę sprzedaży netto,

- okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiącychlokatę kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości stanowiących lokatę zakładów ubezpieczeń na życie lub innych podmiotów działających w podobnym sektorze,

- określenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki, przejętej przy połączeniu spółek metodą nabycia,

- określenia wartości aktywów biologicznych związanych z gruntem.
Marki i specjalizacje
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. W ramach swojej działalności zajmujemy się wyceną nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych. Nasze prace wykonywane są zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Rzeczoznawców Majątkowych. Obszar działania obejmuje teren województwa Lubelskiego i Świętokrzyskiego.
Certyfikaty
Jesteśmy członkami Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, które należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupiającej 24 Regionalne Stowarzyszenia i ponad 3,5 tys. członków. https://valuers.pl https://www.pfsrm.pl
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
Chełm, lubartowski, Lublin, parczewski, puławski, świdnicki

Opinie

(5 opinii) napisz opinię
J
Janusz
Polecam!!!
A
Anna
Polecam, pomogli mi przy wycenie mieszkania
A
J
Anna J.
Bardzo pomocni fachowcy, sprawa dotyczyła wyceny służebności.
L
Leszek
Profesjonaliści
M
W
Mariola W.
Bardzo sprawna wycena