Biuro Rachunkowe Iwona Ligoda

Usługi księgowo rachunkowe

Biura rachunkowe
ul. Jana Pawła II 9/10, 21-080 Zagrody lubelskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
607 176 507
Biuro Rachunkowe Iwona Ligoda

Informacje

Opis działalności
Biuro Rachunkowe powstało w 2013 roku. Nasza siedziba znajduje się w Zagrodach, na ternie województwa lubelskiego. Właścicielką jest Iwona Ligoda.
Produkty i usługi
Zajmujemy się obsługą Klientów prywatnych oraz przedsiębiorców. Nasze usługi obejmują działania z zakresu rachunkowości. Prowadzimy: opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont, księgi handlowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, sprawozdania finansowe oraz czynności związane z zamknięciem ksiąg.

Poza tym do naszej oferty wodzi:

-- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych, i prawnych oraz wyposażenia;
- przygotowanie kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy;
- przygotowanie zeznania rocznego,
- prowadzenie rejestru VAT, sporządzanie deklaracji VAT.

W ramach prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów podejmujemy się:

- przygotowania kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
- przygotowania i wysyłania do ZUS deklaracji DRA.

Zajmujemy się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i Karty podatkowej. Takie działania obejmują:

• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie planów amortyzacji,
• ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzenie ewidencji VAT,
• sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
• przygotowanie dowodów wpłat / przelewów ZUS i podatkowych.

W skład oferty dotyczącej kadr i płac wchodzą takie usługi jak:

• sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło;
• sporządzanie list płac, rachunków do umów;
• prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców;
• prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników;
• prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisamiprawa pracy i ZUS ( karty pracy, ewidencje urlopów, zwolnień od pracy, karty zasiłkowe, ewidencji czasu pracy);
• sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT-11, PIT-40.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń