Adwokaci Wróblewski Wroczyński Klocek

Doświadczenie i zaangażowanie

Adwokaci
ul. Śródmiejska 21/1, 68-200 Żary lubuskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
512 863 338
Adres korespondencyjny
ul. Śródmiejska 21/1, 68-200 Żary lubuskie

Informacje

Opis działalności
Adwokat Żary, radca prawny Żary, prawnik Żary, Sąd Rejonowy Żary, prokuratura Żary, policja Żary. Sprawy: współwłasność, wniosek o odszkodowanie, odszkodowanie z zusu, sprawa rozwodowa, rozwód, podział majątku, spadek, sprawy spadkowe, pomówienie, znieważenie, zniesławienie, wypadek przy pracy, wypadek w pracy, odwołanie od decyzji zus, utrata prawa jazdy, zasiedzenie, podział nieruchomości.
Produkty i usługi
Zakres usług w sprawach cywilnych obejmuje m.in. sprawy:

spadkowe (np. nabycie spadku, dział spadku, umowy dotyczące spadku, sprawy o zachowek)
majątkowe (np. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania)
dochodzenie należności
wykonanie zobowiązań (np. żądanie wykonania zobowiązania, naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, zastępcze wykonanie zobowiązania, kary umowne)
wady oświadczenia woli (np. czynności dokonanych pod wpływem błędu)
ustalenie ważności czynności prawnej

Sprawy egzekucyjne
Zakres usług w sprawach egzekucyjnych obejmuje m.in.:
Wytaczanie powództw:
o zwolnienie przedmiotu od egzekucji
przeciwegzekucyjne - pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w sytuacji wygaśnięcia zobowiązania dłużnika lub niemożności jego egzekwowania
obniżenie opłat egzekucyjnych przy licytacji nieruchomości
pomoc prawna przy egzekucji z nieruchomości

Sprawy karne
W sprawach karnych reprezentacja obejmuje osoby podejrzane, oskarżone lub pokrzywdzone
przed organami ścigania, policją, prokuratorem, m.in. poprzez:
udział w posiedzeniach aresztowych
składanie wniosków o dokonanie czynności
zaznajomienie z materiałami śledztwa lub dochodzenia
postępowanie sądowe, m.in.:
reprezentacja w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym
reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (np. zniesławienie, znieważenie)
jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Postępowania dyscyplinarne

Odszkodowania
Dochodzenie roszczeń od sprawców, podmiotów odpowiedzialnych za szkodę lub ich ubezpieczycieli wynikających z takich zdarzeń jak:

naruszenie dóbr osobistych wynikających z pomówienia, zniesławienia, znieważenia, czynów godzących w dobre imię, wizerunek, w tym za pośrednictwem prasy i mediów
wypadki drogowe (np. roszczenia związane z utratą zdrowia, śmiercią osoby bliskiej)
wypadki przy pracy
błędy medyczne
naruszenie praw autorskich i pokrewnych
nieuczciwa konkurencja

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw
Marki i specjalizacje
Adwokat Jarosław Wróblewski specjalizuje się głównie w sprawach cywilnych, karnych, odwołań od decyzji ZUS, obsłudze podmiotów gospodarczych i odszkodowaniach.
Adwokat Leszek Wroczyński specjalizuje się przede wszystkim w sprawach rodzinnych, prawie pracy, prawie karnym.
Adwokat Robert Klocek specjalizuje się głównie w sprawach dochodzenia roszczeń, zwłaszcza w postępowaniu egzekucyjnym, obniżania opłat egzekucyjnych, pomocy prawnej przy licytacji nieruchomości.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń