Wiesz jak się skutecznie zareklamować?

Daj się znaleźć w największej internetowej wyszukiwarce firm

od 55zł /miesięcznie

Zobacz więcej produktów reklamowych

Jestem zainteresowany ofertą,
proszę o kontakt.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon, o ile została wyrażona stosowna zgoda), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail (o ile została wyrażona stosowna zgoda) oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dodaj firmę do Panoramy Firm

Nie jestem właścicielem firmy

Chciałbym dodać firmę, kawiarnię, restaurację lub punkt usługowy do wyszukiwarki Panorama Firm.

Mam firmę

Chciałbym dodać swoją firmę lub sprawdzić czy znajduje się już w wyszukiwarce lokalnej Panorama Firm.

Twoja firma w Panoramie Firm

Dodaj firmę w mniej niż 60 sekund

Eniro Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do odstąpienia od bezpłatnej publikacji danych teleadresowych w powyższych formach, dostarczania informacji bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zamawiającego.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Firma w Panoramie Firm

Dodaj firmę w mniej niż 60 sekund

Eniro Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do odstąpienia od bezpłatnej publikacji danych teleadresowych w powyższych formach, dostarczania informacji bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zamawiającego.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Geoprofil Paweł Różański Usługi Geologiczne i Inżynierskie w Panoramie Firm

Geoprofil Paweł Różański Usługi Geologiczne i Inżynierskie

Badania geologiczne od domków jednorodzinnych po duże inwestycje.

ul. Borkowska 27 D/8
30-438 Kraków
woj. małopolskie
dodatkowe dane kontaktowe
 1. poniedziałek:
  8:30 - 18:00
 2. wtorek:
  8:30 - 18:00
 3. środa:
  8:30 - 18:00
 4. czwartek:
  8:30 - 18:00
 5. piątek:
  8:30 - 18:00
 6. sobota:
  zamknięte
 7. niedziela:
  zamknięte
Informacje

Opis działalności

Geolog, usługi geologiczne, usługi geotechniczne, geologia, geotechnik, geotechnika, badania geotechniczne. Firma wykonuje usługi i nadzór w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki pod domy jednorodzinne, osiedla, hale, kanalizacje, drogi itp. oraz w zakresie geologii złóż, ochrony środowiska, wierceń.

O nas

Geologia złóż

- Projekty prac poszukiwawczych i rozpoznawczych
- Dokumentacje geologiczne złóż
- Projekty zagospodarowań złóż

Ochrona Środowiska

- Oceny oddziaływania na środowisko
- Raporty i oceny wpływu projektu na środowisko
- Oceny wpływu inwestycji na środowisko naturalne

Wiercenia

- W gruncie
- Betonie

Marki i specjalizacje

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje geotechniczne, oceny geotechniczne, dokumentacje złożowe, projekty zagospodarowań złóż, oceny wpływu na środowisko.

Produkty i usługi

Firma prowadzi usługi w zakresie:

- Geologii inżynierskiej i geotechniki
- Geologii złóż
- Ochrony środowiska
- Wierceń

Geotechnika

- Projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
- Ekspertyzy geotechniczne
- Oceny warunków geotechnicznych dla posadowienia obiektów budowlanych
- Rozpoznania warunków wodno-gruntowych
- Kontrola stanu gruntu
- Wiercenia
- Odbiór wykopów
- Sondowania

Geotechnika

Badania geotechniczne to jeden z podstawowych filarów działalności firmy polegający na ustalaniu parametrów gruntów. Posiadamy w tym względzie spore doświadczenie, wiedzę oraz specjalistyczne oprogramowanie, co pozwala nam na wykonywanie zleceń zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Wykonanie badań geotechnicznych pozwala inwestorowi na odpowiednie posadowienie nieruchomości, zaprojektowanie odpowiednich fundamentów oraz poczucie pewności, że w pobliżu planowanych lub poczynionych inwestycji nie ma terenów zagrożonych takich jak osuwiska, czy tereny zalewowe.

W ramach badań geotechnicznych oferujemy:

- opracowanie projektów prac geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów liniowych (dróg, kolei, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych gazowych oraz energetycznych),
- wykonanie ekspertyz geotechnicznych wraz z oceną warunków geotechnicznych dla posadowienia obiektów budowlanych,
- rozpoznanie warunków wodno-gruntowych,
- wykonanie kontroli stanu gruntów poprzez badania płytą VSS i dynamiczną,
- wykonanie wierceń i odwiertów do głębokości 30 m p.p.t,
- odbiór wykopów wraz z wpisami do dziennika budowy,
- sondowania,
- doradztwo geologiczne, geotechniczne przy pracach inżynierskich, między innymi w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego, fundamentowania, posadowienia pośrednie.
Opinie
geolog, geolodzy, usługi geologiczne, geologia, geotechnika, geologia złóż, geologia zloz, ochrona środowiska, wiercenia, ustalanie parametrów gruntu, badania geotechniczne, badania geologiczne, badanie geologiczne, badanie w zakresie ochrony środowiska, geotechniczne, od domków jednorodzinnych do dużych inwestycji, dokumentacje geotechniczne, wiercenia w gruncie, kontrola stanu gruntu, geotechnik, opinia geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska, geologia inżynierska, badanie zagęszczenia gruntu, odbiór wykopów, projekt geologiczno-inżynierski, sondowanie gruntów, rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, wiercenie studni, piezometry, obsługa budowy, badanie vss, firmy geologiczne, odwierty geologiczne, wiercenia geologiczne, badanie gruntu, geologiczne odbiory wykopów, badanie płytą dynamiczną, hydrogeologia, opinie hydrogeologiczne, firma geologiczna, studnie, odbiory, dozory, nadzory geologiczne, badania gruntów, badanie podłoża gruntowego, usługi geotechniczne, geolodzy i geofizycy, geolodzy geofizycy, geofizycy, badania geologiczno-inżynierskie, hydrogeochemiczne, badania hydrogeologiczne, geochemiczne, badania gruntu, projekt robót geologicznych, dokumentacja geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, dozór geologiczny, nadzór geologiczny, ekspertyza geologiczna, badanie gruntów, wiertnictwo, wiercenia badawcze, odkrywka fundamentowa, piezometr, wiercenia rdzeniowe, obsługa geologiczna, odbiór wykopu, osuwisko, dokumentacja hydrogeologiczna, otwory wiertnicze, odwiert geologiczny, otwór geologiczny, badanie dpl, lekka płyta dynamiczna, sondowanie dynamiczne, badania laboratoryjne gruntów, protokoły zagęszczenia, geotechniczne warunki posadowienia, odkrywki fundamentów, odkrywki fundamentowe, badanie zagęszczenia, studnia, badanie geotechniczne

Wyznacz trasę dojazdu

start
stop
ul. Borkowska 27 D/8
30-438 Kraków
woj. małopolskie