Wiesz jak się skutecznie zareklamować w Panoramie Firm?

Zacznij teraz. Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą. Doradzimy.

" Niniejszym listem referencyjnym chce wyrazić duże zadowolenie ze współpracy z firmą Eniro. Uprzejmie informuję, iż w listopadzie 2013 roku rozpoczęliśmy współpracę w zakresie Hurtowego Biura Numerów. Śmiało mogę potwierdzić, iż firma Eniro to godny polecenia partner biznesowy, rzetelny, słowny, wykazujący się profesjonalizmem na wszystkich płaszczyznach współpracy ... "

Orange. Systemy i usługi telekomunikacyjne, Warszawa

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon, o ile została wyrażona stosowna zgoda), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail (o ile została wyrażona stosowna zgoda) oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dodaj firmę do Panoramy Firm

Nie jestem właścicielem firmy

Chciałbym dodać firmę, kawiarnię, restaurację lub punkt usługowy do wyszukiwarki Panorama Firm.

Mam firmę

Chciałbym dodać swoją firmę lub sprawdzić czy znajduje się już w wyszukiwarce lokalnej Panorama Firm.

Twoja firma w Panoramie Firm

Dodaj firmę w mniej niż 60 sekund

Eniro Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do odstąpienia od bezpłatnej publikacji danych teleadresowych w powyższych formach, dostarczania informacji bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zamawiającego.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Firma w Panoramie Firm

Dodaj firmę w mniej niż 60 sekund

Eniro Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do odstąpienia od bezpłatnej publikacji danych teleadresowych w powyższych formach, dostarczania informacji bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zamawiającego.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Panoramie Firm

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

Radosny rozwój dziecka.

ul. Czarny Potok 10 lok. 1
33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
 1. poniedziałek:
  6:30 - 17:00
 2. wtorek:
  6:30 - 17:00
 3. środa:
  6:30 - 17:00
 4. czwartek:
  6:30 - 17:00
 5. piątek:
  6:30 - 17:00
 6. sobota:
  zamknięte
 7. niedziela:
  zamknięte
Informacje

Opis działalności

Wspieramy rodziny w każdej dziedzinie życia. Posiadamy oddziały integracyjne.

O nas

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "PRZYSTAŃ" - Nasze przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom zajęcia, które mają na celu stymulować ich rozwój, a także dostarczać zabawy i miłych wspomnień.

Przedszkole Integracyjne realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące w szczególności:
* Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
* Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
* Wspomaganie działań wychowawczych rodziców
* Wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego


Zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi:
* Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
* Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze
* Zajęcia logopedyczne
* Zajęcia Integracji Sensorycznej
* Sala Doświadczania Świata


ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

To wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, które mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, do podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielone rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem, w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Zajęcia Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka prowadzone są codziennie według ustalonego harmonogramu w oparciu o specjalistyczny plan działań.

PROGRAM WWRD:
* Terapia pedagogiczna oraz terapia integracji sensorycznej
* Terapia logopedyczna
* Surdopedagogika
* Terapia psychologiczna
* Fizjoterapia
* Współpraca z rodzicami

Produkty i usługi

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to dzieci niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Rodzaje zajęć rewalidacyjnych:
* Korekcyjno-kompensacyjne
* Logopedyczne
* Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są codziennie, według ustalonego harmonogramu, w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizujemy zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są codziennie, według ustalonego harmonogramu, w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są codziennie, według ustalonego harmonogramu, w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Logopedia - nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Do zadań logopedii, według Ireny Styczek należą:
* Kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
* Doskonalenie mowy już ukształtowanej
* Usuwanie wad mowy
* Nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty
* Usuwanie zaburzeń głosu
* Usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu

Zajęcia logopedyczne prowadzone są codziennie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Rewalidacji oraz zajęć Rewalidacyjno-wychowawczych. Prowadzimy także zajęcia logopedyczne z dziećmi zdrowymi, które po zdiagnozowaniu wymagają terapii.

PREZENTACJE ROZWOJU MOWY DZIECKA 0-10 LAT


ZAJĘCIA DODATKOWE:
* Zajęcia z języka angielskiego
* Zajęcia z religii
Opinie

Wyznacz trasę dojazdu

start
stop
ul. Czarny Potok 10 lok. 1
33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie