Justyna Rybarczyk Kancelaria Adwokacka

Obsługa prawna Klientów indywidualnych i gospodarczych

Adwokaci
os. Kalinowe 10/31, 31-813 Kraków Bieńczyce, małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Justyna Rybarczyk Kancelaria Adwokacka

Informacje

Opis działalności
Kancelaria adwokacka świadczy obsługę prawną zarówno klientom indywidualnym jak i gospodarczym. Oferowana kompleksowa obsługa prawna obejmuje porady prawne, sporządzanie pism procesowych, umów i opinii prawnych, prowadzenie negocjacji i mediacji pozasądowych, reprezentowanie stron przed Sądami, organami ścigania oraz organami administracji publiczne.
Produkty i usługi
Prawo Karne

- obrona oraz reprezentacja na każdym etapie postępowania począwszy od postępowania przygotowawczego przez postępowanie sądowe wszystkich instancji , jak i w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym
- obrona oraz reprezentacja w postępowaniu karnym, karnym gospodarczym, karnym skarbowym, w sprawach o wykroczenia
- sporządzenie pism (zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa, subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, apelacji i zażaleń od zapadłych orzeczeń, skargi kasacyjnej)

Prawo Rodzinne

- sprawy o rozwód i separację
- sprawy majątkowe małżonków (rozdzielność majątkowa małżeńska, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym)
- sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów)

Prawo Cywilne

- reprezentacja przed sądami cywilnymi we wszystkich instancjach
- sporządzanie pism procesowych i środków odwoławczych
- przygotowywanie umów i opinii prawnych

Ochrona dóbr osobistych

- reprezentacja przed sądem osób, których dobra osobiste zostały bezprawnie naruszone
- naruszenie dóbr osobistych na forach internetowych, blogach, portalach społecznościowych
- pomocy prawna dla podmiotów działających na rynku mediów

Prawo gospodarcze

- pomoc przy zakładaniu spółek, dokonywaniu zmian w spółkach, przekształceniach oraz likwidacji spółek
- tworzenie wewnętrznych dokumentów, projektów uchwał, aktów niezbędnych w bieżącej działalności spółek

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

- reprezentacja przed sądem pracodawców i pracowników
- roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
- sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
- odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo Administracyjne

- sporządzania podań, wniosków, odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
- pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń i koncesji
- pomoc przy uzyskiwaniu zaświadczeń
- sporządzania opinii prawnych

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń