Magdalena Czechowska Mc Kwadrat - Studio Projektowe

Studio Projektowe z doświadczeniem

Biura architektoniczne
ul. Wielicka 89/21, 30-552 Kraków Bieżanów-Prokocim, małopolskie
Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Magdalena Czechowska Mc Kwadrat - Studio Projektowe

Informacje

Opis działalności
Studio projektowe Mc Kwadrat posiada zespół z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z samorządami gminnymi przy sporządzaniu aktów prawa miejscowego, w projektowaniu urbanistycznym oraz ocenach możliwości realizacji inwestycji. Siedziba biura znajduje się w Kraków a osobą decyzyjną jest Magdalena Czechowska.
Produkty i usługi
Biuro architektoniczne Mc Kwadrat zajmuje się świadczeniem profesjonalnych i kompleksowych usług projektowych. Podejmujemy się tworzenia wniosków i uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego. Klientom oferujemy doradztwo w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym w tym zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podejmujemy się kontroli procesu przekwalifikowania gruntów na cele budowlane w planach zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania interpretacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostała oferta obejmuje:
- opinie i ekspertyzy urbanistyczne
- analizy urbanistyczne i możliwości realizacji inwestycji
- przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
- odwołania do SKO
- inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane
- koncepcje architektoniczne
- projekty architektoniczne, budowlane w zakresie warunkującym uzyskanie pozwolenia na budowę (projekty pełnobranżowe),
- projekty wykonawcze, wnętrz, zieleni
- nadzór autorski na budowie,

W zakresie opracowań z zakresu planowania przestrzennego tworzymy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podejmujemy się również wykonywania analiz urbanistycznych.

Pośrednictwo związane z wykonaniem:
- map do celów projektowych,
- badań geotechnicznych gruntu,
- projektów przyłączy
- kosztorysów i przedmiarów robót.


Współpracujemy z licznymi samorządami gmin dla których opracowujemy przede wszystkim
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany, projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz analizy zasadności przystąpienia do opracowania planów miejscowych.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń