Dembowska Bogna. Kancelaria Notarialna

Profesjonalne usługi notarialne

Notariusze
al. płk. Beliny-Prażmowskiego 15a/1, 31-514 Kraków Grzegórzki, małopolskie
Poniedziałek 9:00 - 16:00
Wtorek 9:00 - 16:00
Środa 9:00 - 16:00
Czwartek 9:00 - 16:00
Piątek 9:00 - 16:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(12) 411 82 17
Może cię zainteresować
Dembowska Bogna. Kancelaria Notarialna

Informacje

O nas
Siedziba Kancelarii Notarialnej Notariusza Bogny Dembowskiej znajduje sie na parterze budynku w Krakowie przy al. Beliny - Prażmowskiego 15a/1 w centrum Krakowa w dzielnicy Śródmieście.

Kancelaria otwarta jest od pn. do pt. od godziny 09.00 do 16.00, a także w innych terminach po uzgodnieniu z klientem.

Zgodnie z prawem, czynności notarialne mogą być dokonywane w Kancelarii Notarialnej, a poza nią jedynie gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość językaobcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące zamierzonych czynności notarialnych udzielane są nieodpłatnie.
Opis działalności
Notariusz dba o to, aby czynność była bezpieczna pod względem prawnym i jest w stosunku do wszystkich bezstronny. Jest on niezbędny, jeśli chcemy kupić, sprzedać, darować, zamienić mieszkanie, działkę czy inną nieruchomość, gdy zostaliśmy spadkobiercą, chcemy założyć spółkę - a także w wielu innych sprawach.
Produkty i usługi
Nasza Kancelaria Notarialna dokonuje wszystkich czynności notarialnych przewidzianych ustawą Prawo o notariacie, w związku z czym notariusz:

- sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny, zamiany, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, umowy spółek, testamenty, pełnomocnictwa i inne),
- sporządza umowy darowizny nieruchomości, umowy sprzedaży mieszkania,
- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, zarówno ustawowego jak i testamentowego,
- dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu,
- wydaje zaświadczenia wykonawcy testamentu,
- spisuje protokoły, w tym protokoły z walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z zebrań wspólnot mieszkaniowych,
- sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w oznaczonym miejscu,
- doręcza oświadczenia,
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, a w związku z dokonywaną w jego Kancelarii czynnością notarialną przyjmuje także papiery wartościowe i pieniądze w walucie polskiej i obcej,
- sporządza protesty weksli i czeków.

Ponadto: sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, sporządzamy projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów i dokonujemy innych czynności notarialnych wynikających z odrębnych przepisów.
Marki i specjalizacje
Kancelarie notarialne, notariusz, notariusze.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe