Trybulec Radosław. Adwokat

Kancelaria adwokacka

Adwokaci
ul. Grunwaldzka 13, 31-524 Kraków Grzegórzki, małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Trybulec Radosław. Adwokat

Informacje

Opis działalności
Kancelaria adwokacka, obsługa również w języku angielskim. Kancelaria powstała w styczniu 2005 roku w Krakowie. Oferuje profesjonalną, rzetelną i sprawną obsługę w różnych dziedzinach prawa. Zapewnimy Państwu miłą i fachową obsługę oraz pomoc w rozwiązaniu największych problemów. Prowadzimy obsługę również w języku angielskim
Produkty i usługi
Kancelaria prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i prawnych w pełnym zakresie.
- sporządzamy opinie,
- udzielamy porad prawnych,
- przygotowujemy projekty umów pism procesowych i poza procesowych,
- przygotowujemy projekty wniosków oraz skarg,
- prowadzimy negocjacje,
- prowadzimy sprawy rozwodowe.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach: przed sądowym, sądowym
(m.in. sprawy cywilne, rodzinne, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarcze, wykroczeniowe, rejestrowe, prawo budowlane)
w postępowaniu przed organami administracji publicznej, sądowo - administracyjnym, egzekucyjnym.

- Prawo cywilne,
- Prawo pracy,
- Prawo rodzinne,
- Prawo budowlane,
- Prawo gospodarcze.

Ochrona własności – o wydanie rzeczy, o zakazanie naruszania własności, z zakresu obrotu nieruchomościami, sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, sprawy o zarząd nieruchomością wspólną, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o służebności gruntowe.

Sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych, w tym umów obrocie gospodarczym oraz umów konsumenckich, pomoc i konsultacje przy negocjowaniu, zawieraniu i rozwiązywaniu umów, jak również przy dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów.

Sprawy o stwierdzenia nabycia spadku i dział spadku, sprawy o zachowek, sprawy o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, o zarząd spadkiem nieobjętym, udzielamy porad jak sporządzić lub odwołać testament, porad w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Sprawy rozwodowe, sprawy alimentacyjne, z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawy o kontakty z dzieckiem, sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa dziecka, uznanie dziecka, o przysposobienie, pomagamy przy sporządzaniu umówo rozdzielności majątkowej.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, sprawy o przymusowe leczenie.

Zapraszamy do kancelarii adwokackiej w Krakowie
Marki i specjalizacje
Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym, prawie rodzinnym , prawie gospodarczym, prawie ubezpieczeń społecznych, prawie budowlanym , obsługa prawna podmiotów gospodarczych, zastępstwa procesowe, reprezentacja przed organami administracji publicznej, sporządzanie opinii prawnych, projektów umowy, oświadczeń woli, udzielanie porad prawnych i konsultacji.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń