Kancelaria Notarialna Anna Zegadłowicz

Notariusze
ul. Zaleskiego 1 lok. 1, 31-525 Kraków Grzegórzki, małopolskie
Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Informacje

Opis działalności
Czynności notarialne może być dokonana także poza Kancelarią Notarialną.
Produkty i usługi
Notariusz dokonuje między innymi następujących czynności notarialnych:

sporządza:

* akty poświadczenia dziedziczenia,

* poświadczenia, w tym między innymi:
- własnoręczności podpisu,
- zgodności kopii z okazanymi dokumentami,
- czasu okazania dokumentów,
- pozostawania przy życiu;

* protesty weksli i czeków,
* wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

* akty notarialne obejmujące np.:
- umowy sprzedaży,
- umowy darowizny,
- umowy o dział spadku,
- umowy o zniesienie współwłasności,
- umowy deweloperskie,
- umowy przedwstępne,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie użytkowania bądź służebności osobistych, gruntowych i przesyłu,
- ustanowienie odrębnej własności lokali,
- umowy spółek,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- umowy o podział majątku wspólnego,
- ugody,
- akty założycielskie fundacji,
- stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
- protokoły zgromadzeń wspólników,
- walnych zgromadzeńakcjonariuszy,
- zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
- pełnomocnictwa,
- testamenty,
- oświadczenia o odrzuceniu spadku,
- akty poddania się rygorowi egzekucji.

A ponadto: podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, doręcza oświadczenia, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.zegadlowicz-notariusz.pl

Zapraszamy do kontaktu!

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń