Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Dla Krakowa Krowodrzy Paweł Mazur Kancelaria Komornicza nr XII w Krakowie

Windykacja długów i należności
ul. Gramatyka 4 lok. 2, 30-071 Kraków Krowodrza, małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(12) 637 13 83
667841008
Adres korespondencyjny
ul. Gramatyka 4 lok. 2, 30-071 Kraków Krowodrza, małopolskie

Informacje

O nas
Właściwość terytorialna:

W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 z późn. zmianami):

Art. 7. 1. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Art. 8. 1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Opis działalności
Zapraszamy do kontaktu. Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.
Produkty i usługi
Kancelaria Komornika Pawła Mazura przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy, mieści się przy ulicy Gramatyka. Tworzymy miejsce, w których można uzyskać fachową, świadczoną na najwyższym poziomie pomoc w zakresie obowiązków komornika sądowego.

Praca komornika sądowego zalicza się do najbardziej odpowiedzialnych profesji, polegających na egzekwowaniu prawa i działaniu w jego imieniu. Czynności te zawsze odbywają się pod należytym nadzorem i z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

Na naszej stronie internetowej, jak i w samej kancelarii, można zasięgnąć informacji na temat licytacji nieruchomości oraz poznać ich aktualny wykaz. Poza tym oferujemy łatwy dostęp do plików, zawierających gotowe do użycia wzory wniosków, co znacznie ułatwia początkowe etapy postępowania.

Oprócz licytacji nieruchomości, nasza Kancelaria świadczy również usługi dotyczące spraw takich jak:
- odzyskiwanie należności,
- ściąganie alimentów,
- eksmisje.

Zadania powierzone kancelarii zawsze są wypełniane z jak najwyższą skutecznością i skrupulatnością, gwarantującą kompleksowe i sprawiedliwe podejście do prowadzonych spraw. Działając zgodnie z prawem i kierując się jak najlepiej pojętym interesem Klienta, gwarantujemy najwyższej jakości pomoc.

Działamy bez zwłoki, z dużą dynamiką i dbałością o indywidualne podejście do każdej sprawy. W swojej pracy korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych, co gwarantuje sprawne przeprowadzenie każdego postępowania, łącznie z ustaleniem majątku dłużników.

Komornik sądowy Paweł Mazur jest wykwalifikowanym prawnikiem z dużą praktyką zawodową. Zdobyta wiedza pomaga w skutecznym odzyskiwaniu należności, sprawnym ściąganiualimentów i w wykonywaniu innych czynności na rzecz Klienta. Priorytetem jest dobro osoby, w której imieniu występujemy, wysoki poziom merytoryczny, profesjonalizm i dynamika działania. Zapraszamy do kontaktu.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:
małopolskie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń