Cyranka Katarzyna Gabinet Psychoterapeutyczny

Oferuję pełny zakres pomocy terapeutycznej

Psychiatrzy psycholodzy i psychoterapeuci
ul. Kazimierza Wielkiego 47/56, 30-074 Kraków Krowodrza, małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Cyranka Katarzyna Gabinet Psychoterapeutyczny

Informacje

Opis działalności
Psychoterapia porady psychologiczne, diagnostyka psychologiczna, konsultacje rodzinne, konsultacje par, interwencje kryzysowe. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą.
Produkty i usługi
Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim, psychologiem klinicznym.

W moim gabinecie prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym i psychoanalitycznym (podejście jungowskie); w języku polskim i angielskim. Zajmuję się też diagnostyką psychologiczną, poradnictwem i interwencją kryzysową.

Ukończyłam studia magisterskie na trzech kierunkach: psychologia, filologia angielska oraz nauki o rodzinie. Następnie odbyłam czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 r. obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Zmiany w funkcjonowaniu osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości", uzyskując tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem.

Ukończyłam także czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii UJ CM oraz szkolenie z psychoanalizy jungowskiej International Association of Analytical Psychology.


Prowadzę badania nad skutecznością psychoterapii i biorę udział w licznych zjazdach, konferencjach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych, obejmujących tę problematykę.

Zapraszam do kontaktu.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń