All-Maps Aleksandra Rejowicz

ul. Kościelna 8 /14, 30-034 Kraków Krowodrza, małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
602 882 725
Adres korespondencyjny
ul. Kościelna 8 /14, 30-034 Kraków Krowodrza, małopolskie

Informacje

Opis działalności
Geodezja, geodeta, mapy, podziały nieruchomości, skanowanie plotowanie od A4 do AO. Geodezja, geodeta, mapy, podziały nieruchomości, tyczenie budynków, pomiary elewacji budynków, pomiary powierzchni lokali, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, mapy sytuacyjno-wysokościowe, Skanowanie plotowanie od A4 do AO
Produkty i usługi
Geodezja, geodeta, mapy, podziały nieruchomości, tyczenie budynków, pomiary elewacji budynków, pomiary powierzchni lokali, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, mapy sytuacyjno-wysokościowe, obsługa inwestycji budowlanych, podziały gruntów, wznowienia granic, rozgraniczenia, badanie stanu prawnego nieruchomości, kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji, pomiar powierzchni lokali mieszkalnych, pomiar powierzchni lokali użytkowych, inwentaryzacje powykonawcze, tyczenie gruntów, tyczenie działek budowlanych, Skanowanie plotowanie od A4 do AO.

obsługa budów, obsługa inwestycji drogowych, okazanie granic, osiadania, podział, podział nieruchomości, pomiar powierzchni, pomiary, pomiary elewacji, pomiary gruntów, pomiary hałd kruszywa, pomiary kanalizacji, pomiary pionowe, pomiar powykonawczy, pomiary rzek, pomiary sieci, uzbrojenia sieci, pomiary suwnic, pomiary terenowe, pomiary w terenie, pomiary wodociągów, powierzchnie, przekroje podłużne, przemieszczenia, regulacja stanów prawnych nieruchomości, geodezja, geodeta, mapy,podziały nieruchomości, tyczenie budynków, pomiary elewacji budynków, pomiary powierzchni lokali, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, mapy sytuacyjno-wysokościowe, obsługa inwestycji budowlanych, podziały gruntów, wznowienia granic, rozgraniczenia, badanie stanu prawnego nieruchomości, kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji, pomiar powierzchni lokali mieszkalnych, pomiar powierzchni lokali użytkowych, inwentaryzacje powykonawcze, tyczenie gruntów, tyczenie działek budowlanych, nmt, badania osiadań, badania pionowości, badania przemieszczeń, bilans mas ziemnych, biuro geodezyjne, bocznice kolejowe, budowle kominowe, budownictwo ewidencja budynków, ewidencja gruntów, ewidencja budynków, firma geodezyjna, geodeci, geodeta uprawniony, geodezja sprzęt usługi, geodezja inżynieryjna, geodezyjna obsługa budowy, geodezyjna obsługa inwestycji, hałdy objętościowe, inwentaryzacja budynków, inwentaryzacja geodezyjna, inwentaryzacja obiektów
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe

mapy,
nmt,
mapa,
mapy,