Kancelaria Patentowa dr W. Tabor Spółka Jawna

Zapraszamy do współpracy.

Rzecznicy patentowi
ul. Mazowiecka 28 A/8-9, 30-019 Kraków Krowodrza, małopolskie
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(12) 632 91 09
Kancelaria Patentowa dr W. Tabor Spółka Jawna

Informacje

Opis działalności
Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych. znaki towarowe, patenty, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, przemysłowe wzory, użytkowe wzory, towarowe znaki, prowadzenie badań patentowych, Kancelaria Patentowa, Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym, Wspólnotowy znak towarowy, Wspólnotowy wzór przemysłowy,
Produkty i usługi
* Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP w sprawach dotyczących:
- wynalazków
- znaków towarowych
- wzorów użytkowych
- wzorów przemysłowych
- wzory użytkowe

* Zgłaszanie i prowadzenie postępowania przed Europejskim Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w sprawach dotyczących:
- wspólnotowego znaku towarowego (community trademark)
- wspólnotowego wzoru przemysłowego (community design)

* Zgłaszanie i prowadzenie postępowania przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach:
- międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT
- międzynarodowej rejestracji znaków towarowych

* Zastępowanie firm i osób zagranicznych przed polskim Urzędem Patentowym w narodowej fazie zgłoszeń PCT oraz przy zagranicznych zgłoszeniach wzorów użytkowych i przemysłowych
* Prowadzenie badań patentowych i badań znaków towarowych w bazach krajowych i międzynarodowych
* Opracowywanie opinii oraz doradztwo w sprawach własności przemysłowej
* Prowadzenie postępowań spornych i odwoławczych przed Urzędem Patentowym i sądami administracyjnymi
* Opracowywanie pism ostrzegawczych, składanie uwag, sprzeciwów i wniosków o unieważnienie praw wyłącznych
* Prowadzenie negocjacji przy zawieraniu umów licencyjnych, know-how i innych form transferu myśli technicznej
* Prowadzenie działań sądowych we współpracy z partnerskimi kancelariami adwokackimi w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji

Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym
Wspólnotowy znak towarowy
Wspólnotowy wzor przemysłowy
Miedzynarodowe zgłoszenia patentowe PCT
Międzynarodowa rejestracja znaków towarowych
Prowadzenie badań patentowych
Prowadzenie badań znaków towarowych
Opracowywanie opinii w sprawach własności przemysłowej
Opracowywanie doradztwa w sprawach własności przemysłowej
Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym
Prowadzenie postępowań odwoławczych przed Urzędem Patentowym
Kancelaria Prawa Patentowego
Marki i specjalizacje
* Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP w sprawach dotyczących:
- wynalazków
- znaków towarowych
- wzorów użytkowych
- wzorów przemysłowych

* Zgłaszanie i prowadzenie postępowania przed Europejskim Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w sprawach dotyczących:
- wspólnotowego znaku towarowego (community trademark)
- wspólnotowego wzoru przemysłowego (community design)

* Zgłaszanie i prowadzenie postępowania przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach:
Certyfikaty
Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym Wspólnotowy znak towarowy Wspólnotowy wzor przemysłowy Miedzynarodowe zgłoszenia patentowe PCT Międzynarodowa rejestracja znaków towarowych Prowadzenie badań patentowych Prowadzenie badań znaków towarowych Opracowywanie opinii w sprawach własności przemysłowej Opracowywanie doradztwa w sprawach własności przemysłowej Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym Prowadzenie postępowań odwoławczych przed Urzędem Patentowym

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń