TERRAGEO

Geotechnika, badania geotechniczne gruntu, projekty geotechniczne.

Geolodzy i geofizycy
os. Kombatantów 3, 31-630 Kraków Mistrzejowice, małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
605 572 226
Adres korespondencyjny
os. Kombatantów 3, 31-630 Kraków Mistrzejowice, małopolskie

Informacje

O nas
Nasi geolodzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie geologii i geotechniki, jak również odpowiednie uprawnienia geologiczne (kat. VII).

Czas potrzebny na wykonanie badania i sporządzenia opinii geotechnicznej zwykle nie przekracza 2 dni.
Opis działalności
Firma TerraGeo wykonuje kompleksowe badania podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych.
Produkty i usługi
Oferujemy sporządzanie:

1. Projektów robót geologicznych
2. Opinii geotechnicznych
3. Dokumentacji badań podłoża gruntowego
4. Dokumentacji geologiczno-inżynierskich
5. Przygotowanie projektów geotechnicznych


Wykonujemy badania geologiczne i geotechniczne pod budowę:

- domy jednorodzinne i inne budynki mieszkalne
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- budynki usługowe, hale, magazyny, supermarkety
- obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, hale oraz boiska sportowe i inne)
- obiekty budownictwa liniowego (drogi, linie kolejowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, słupy energetyczne)
- słupy reklamowe, maszty stacji przekaźnikowych, maszty elektrowni wiatrowych

Wykonujemy wiercenia otworów badawczych, badamy zagęszczenie i nośność gruntu.

Wykonujemy badania laboratoryjne próbek gruntu i wody.
Prowadzimy nadzór geologiczny na budowach.
Wykonujemy badania gruntu przedzakupem działki.
Marki i specjalizacje
GEOLOGIA:

- wiercenia badawcze
- badania geologiczne gruntu
- nadzór geologiczny
- odbiory wykopów budowlanych
- laboratoryjne badania gruntu

GEOTECHNIKA:

- opinie geotechniczne
- dokumentacje geologiczno-inżynierska
- projekty geotechniczne
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:
Tarnów, Częstochowa, Bielsko-Biała, Olkusz, Kraków, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Tarnowskie Góry, Rzeszów, Chrzanów

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń