Prywatna Szkoła Podstawowa Logos

Prywatne szkoły podstawowe i gimnazja
Celna 9, 30-507 Kraków Podgórze, małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
509 494 771
Adres korespondencyjny
Celna 9, 30-507 Kraków Podgórze, małopolskie

Informacje

Opis działalności
Prywatna Szkoła Podstawowa. Prywatne Przedszkole. Poradnia Logopedyczno-Psychologiczna.
Produkty i usługi
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych przedszkolnych dzieci oraz chcąc zapewnić edukację szkolną na wysokim poziomie we wrześniu 2017 roku otworzyliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową LOGOS.

Naszym głównym celem jest stworzenie szkoły, do której zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice chodzą z przyjemnością, w której otwarcie rozmawia się o wyzwaniach i problemach, w której wszyscy razem tworzymy jedną szkolną społeczność. Chcemy dać dzieciom możliwość aktywnego tworzenia swojej wiedzy poprzez pobudzanie do działania, rozwijania indywidualnego potencjału intelektualnego, budowania kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Zapewniamy indywidualne podejściedo ucznia i pracę według ustalonego, popartego obserwacją i konsultacją z rodzicami indywidualnego planu uczenia się. Każdy uczeń posiada inny potencjał, mocne i słabsze strony, zainteresowania i pasje- każdy z nich pragnie odnieść sukces.

Oferujemy szeroką ofertę zajęć dydaktycznych, fakultatywnych, rozszerzoną naukę języków obcych, kreatywne warsztaty poznawcze, zadania projektowe oraz optymalne warunki rozwoju fizycznego (basen, zajęcia z integracji sensorycznej, gimnastykę ogólnorozwojową, gry, zabawy oraz aktywność ruchową). Zapewniamy przy tym nowoczesne wyposażenie, możliwość korzystania przez dzieci z technologii i narzędzi IT, propagujemy zdrowy styl życia oraz edukację ekologiczną.

Dążymy do tego aby proponowane przez nas metody nauczania uczyły współdziałania, ale jednocześnie wspierały samodzielne dochodzenia do rozwiązań.
Marki i specjalizacje
Założeniem naszej szkoły jest stworzenie dla dzieci i młodzieży warunków zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie im dostępu do edukacji skoncentrowanej na uczniach, nowoczesnych i kreatywnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, podczas których nauczyciel staje się mentorem wspierającym swoich uczniów w samodzielnym uczeniu się, w przejmowaniu odpowiedzialności za własną edukację, za swój rozwój.

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń