Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Karczewska

Kompleksowe czynności notarialne

Notariusze
ul. Długa 84/9, 31-146 Kraków Stare Miasto, małopolskie
Poniedziałek 11:00 - 19:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(12) 634 23 84
Może cię zainteresować
Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Karczewska

Informacje

Opis działalności
Kancelaria Anny Karczewskiej z siedzibą w Krakowie zapewnia kompleksową obsługę notarialną. Notariusz dysponuje prawem do wykonywania czynności notarialnych takich jak sporządzanie aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia. Działa zgodnie z zapisami ustawy Prawo o notariacie. Kancelaria rozpoczęła działalność w 2003 roku.
Produkty i usługi
Notariusz Anna Karczewska wykonuje zawód zaufania publicznego. Sporządza dokumenty mające moc prawną, zawierające wolę stron, jakimi mogą być osoby fizyczne i prawne. Wszystkie czynności wykonywane są z zachowaniem należytej staranności i zaangażowania.
Do usług świadczonych przez notariusza Annę Karczewską należy sporządzanie aktów notarialnych. Można do nich zaliczyć:
- umowy sprzedaży,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia,
- umowy przenoszące własność nieruchomości,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- umowy ustanowienia służebności osobistych,
- umowy ustanowienia służebności gruntowych,
- umowy przedwstępne,
- umowy warunkowe,
umowy zamiany.

Notariusz sporządza też umowy spółki,umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności oraz umowy o podział majątku wspólnego, akty poddania się egzekucji komorniczej i testamenty.

Do czynności realizowanych przez notariusza należy ponadto sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia i sporządzanie poświadczeń. Poświadczane są podpisy, daty okazania dokumentów, przebywanie w danym życiu i pozostawanie przy życiu oraz zgodność wypisów, odpisów i wyciągów z oryginalnymi dokumentami. Same odpisy, wypisy i wyciągi również są przygotowywane przez notariusza.

Anna Karczewska zajmuje się też takimi czynnościami jak:
-doręczanie oświadczeń,
-spisywanie protokołów,
-sporządzanie protestów weksli,
-sporządzanie protestów czeków,
-przyjmowanie na przechowanie dokumentów,
-przyjmowanie na przechowanie pieniędzy,
-przyjmowanie na przechowanie papierów wartościowych.

Notariusz sporządza również projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Więcej informacji dotyczących kancelarii notarialnej prowadzonej przez Annę Karczewską znajduje się na stronie internetowej.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe