Firma Handlowo-Usługowa Prodar Dariusz Gawłowicz

Projektowanie instalacji.

Biura projektowe
ul. Bukowska 5/33, 32-050 Skawina małopolskie
poniedziałek 08:00 - 21:00
wtorek 08:00 - 21:00
środa 08:00 - 21:00
czwartek 08:00 - 21:00
piątek 08:00 - 21:00
sobota 08:00 - 21:00
niedziela 08:00 - 21:00
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
600 220 457
606719186
609559261
600220457
prodar.projekty@gmail.com
Adres korespondencyjny
ul. Bukowska 5/33, 32-050 Skawina małopolskie

Informacje

Opis działalności
Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych i budów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, cieplnych.
Produkty i usługi
Nasza firma świadczy usługi z zakresu:

- projektowania sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych i wentylacyjnych,
- projektowania i adaptacja instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania, wentylacji),
- projektowania przepompowni ścieków i wody, hydroforni, zbiorników, itp,
- projektowania oczyszczalni ścieków,
- opracowywanie opinii technicznych dot. możliwości rozbudowy sieci, przyłączy oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
- opracowywania koncepcji i projektów modernizacji, budowy i rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków,
- nadzoru inwestorskiego podczas budowy wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
doradztwa i nadzoru w trakcie rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.
- certyfikaty energetyczne,
- operaty wodnoprawne,
- kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych i budów w zakresie ogólnobudowlanym,
- sporządzanie planów zagospodarowania terenów.
Marki i specjalizacje
Specjalizujemy się w projektowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych. Wydajemy certyfikaty energetyczne.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych oraz wodociągowych.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
bocheński, brzeski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wadowicki, wielicki

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
R
K
Renata K
Rzetelne podejście do tematu, projekt wykonany w ustalonym terminie i po przystępnej cenie.