Przedszkole Bajkolandia2 w Węgrzcach

Przedszkola prywatne
ul. B4 44a, 32-086 Węgrzce małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
509 933 455
606663494
Adres korespondencyjny
ul. B4 44a, 32-086 Węgrzce małopolskie

Informacje

O nas
Prywatne Przedszkole "Bajkolandia 2" w Węgrzcach powstało nie tylko po to, aby edukować dzieci, ale przede wszystkim, by je wychowywać i mądrze wspierać we wszechstronnym rozwoju. Wykwalifikowana i życzliwa kadra, nowoczesna i komfortowa siedziba z pewnością będą w tym niezmiernie pomocne.

Kadra:

Dyrektorem Przedszkola jest doświadczony nauczyciel posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego. Kadra pedagogiczna Przedszkola "Bajkolandia 2" to zespół kierunkowo wykształconych nauczycieli, kreatywnych, posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wspierana jest pomocą specjalistów takich jak: psycholog, logopeda, a także profesjonalnych instruktorów zajęć dodatkowych: nauczyciel języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, karate, piłki nożnej, piłki ręcznej, narciarstwa i innych w miarę potrzeb i sugestii rodziców.

Zapisy:

Zapisy do przedszkola trwają cały rok, a nowi wychowankowie przyjmowani są w zależności od liczby wolnych miejsc jaką dysponujemy. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku trudnej sytuacji losowej dziecka każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

UWAGA!

Jeżeli zgłoszenie dotyczy dziecka niepełnosprawnego konieczne jest telefoniczne uzgodnienie spotkania z psychologiem (tel. 509 933 455 w godz. 9.00 – 15.00).

Czesne:

- Wpisowe płatne – 190 PLN.
- Czesne płatne do 5 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy – 390 PLN.
- W przypadku zapisu Rodzeństwa przewidujemy korzystne zniżki.

Proponujemy Państwu fachową opiekę nad Dziećmi w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 lat). Nasza placówka oferuje przestronne i jasne, kolorowe sale w pełni przystosowane do realizacji podstawy programowej.
Opis działalności
Przedszkole BAJKOLANDIA 2 w Węgrzcach to kolejny projekt firmy Centrum Kształcenia, która działa od 2004 roku i zajmuje się edukacją. Przedszkole "Bajkolandia 2" mieści się przy ulicy B4 nr 44a w Węgrzcach z dogodnym dojazdem od strony Miechowa (trasa E77), Krakowa (niedaleko Al. 29 Listopada) i skrótem z Nowej Huty poprzez ulicę Powstańców, ulicę Reduta, ulicę Batowicką i ulicę B3, w budynku jednokondygnacyjnym na 13 arowej działce.
Produkty i usługi
Bezpieczeństwo

W naszym Przedszkolu największy nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, ponieważ:

• Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę.
• Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki pod numerem 1.
• Nadzór merytoryczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
• Sale posiadają system mechanicznej wentylacji nawiewno – wywiewnej.
• Przedszkole wyposażone jest w meble i urządzenia z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa higienicznego i przeciwpożarowego oraz posiada wdrożony system HACCP oraz Dobrych Praktykach Higienicznych GHP i GMP.
• Oznakowane są wyjścia i drogi ewakuacyjne.
• Zamontowano hydranty przeciwpożarowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz awaryjne oświetlenie.

Baza lokalowa:

Duży nacisk kładziemy na estetykę sal i całego wnętrza, domowy klimat oraz wyposażenie całego budynku, dlatego przedszkole posiada:

• 3 sale zabaw
• Salę na zajęcia dodatkowe
• Szatnię
• Łazienki przy każdej sali
• Kącik logopedyczny
• Pomieszczenie do wydawania posiłków.

Mamy własny plac zabaw spełniający wszystkie wymogi i normy bezpieczeństwa, wyposażony w:

• Piaskownice
• Zjeżdżalnie
• Architekturę ogrodową.

Nasz absolwent:

Absolwent naszego Przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze - uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebiei najbliższego otoczenia. Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej będzie bez problemu potrafiło podjąć nowe wyzwania i stać się odpowiedzialnym uczniem.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń