Traszkan Sp.j. Wywóz śmieci, recykling, usługi komunalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

32-413 Zegartowice 105 małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Traszkan Sp.j. Wywóz śmieci, recykling, usługi komunalne

Informacje

Opis działalności
Gospodarka odpadami komunalnymi to główna dziedzina, w której działa spółka Traszkan S.F.Z. Sroka z Zegartowic, w województwie małopolskim.
Produkty i usługi
Od 26 lat spółka działa w ramach gospodarki odpadami komunalnymi, oferując swoim klientom pomoc w ich usuwaniu oraz recyklingu.

Dzięki posiadanemu zapleczu technicznemu oraz flocie specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych firma zapewnia klientom z południowej części województwa małopolskiego między innymi:
- odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych,
- odbiór odpadów komunalnych segregowanych,
- odbiór odpadów niebezpiecznych jak akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny,
- odbiór odpadów poprodukcyjnych,
- odbiór odpadów poremontowych i pobudowlanych,
- odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Do jej dyspozycji pozostają pojazdy przystosowane do przewozu różnych rodzajów śmieci, a także kontenerów z gruzem i innego typu odpadami.

Firma zajmuje się również recyklingiem oraz segregacją zbieranych odpadów.

Ponadto Traszkan wykorzystuje wozy asenizacyjne do odbioru i przewozu nieczystości płynnych z przydomowych szamb oraz oczyszczalni.

Na terenie swojej siedziby prowadzi dodatkowo skup złomu i metali kolorowych.

Więcejszczegółów oferty usługowej zostało wymienionych na stronie internetowej Traszkan.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:
małopolskie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń