Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

Radosny rozwój dziecka.

Przedszkola prywatne
ul. Czarny Potok 10 lok. 1, 33-380 Krynica-Zdrój małopolskie
poniedziałek 06:30 - 17:00
wtorek 06:30 - 17:00
środa 06:30 - 17:00
czwartek 06:30 - 17:00
piątek 06:30 - 17:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
795 541 701
Adres korespondencyjny
ul. Czarny Potok 10 lok. 1, 33-380 Krynica-Zdrój małopolskie

Informacje

O nas
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "PRZYSTAŃ" - Nasze przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom zajęcia, które mają na celu stymulować ich rozwój, a także dostarczać zabawy i miłych wspomnień.

Przedszkole Integracyjne realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące w szczególności:
* Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
* Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
* Wspomaganie działań wychowawczych rodziców
* Wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego


Zajęcia zdziećmi niepełnosprawnymi:
* Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
* Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze
* Zajęcia logopedyczne
* Zajęcia Integracji Sensorycznej
* Sala Doświadczania Świata


ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

To wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, które mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, do podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielone rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem, w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Zajęcia Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka prowadzone są codziennie według ustalonego harmonogramu w oparciu o specjalistyczny plan działań.

PROGRAM WWRD:
* Terapia pedagogiczna oraz terapia integracji sensorycznej
* Terapia logopedyczna
* Surdopedagogika
* Terapia psychologiczna
* Fizjoterapia
* Współpraca z rodzicami

Opis działalności
Wspieramy rodziny w każdej dziedzinie życia. Posiadamy oddziały integracyjne.
Produkty i usługi
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to dzieci niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Rodzaje zajęć rewalidacyjnych:
* Korekcyjno-kompensacyjne
* Logopedyczne
* Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są codziennie, według ustalonego harmonogramu, w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizujemy zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są codziennie, według ustalonego harmonogramu, w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są codziennie, według ustalonego harmonogramu, w oparciu o indywidualny programedukacyjno-terapeutyczny.


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Logopedia - nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Do zadań logopedii, według Ireny Styczek należą:
* Kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
* Doskonalenie mowyjuż ukształtowanej
* Usuwanie wad mowy
* Nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty
* Usuwanie zaburzeń głosu
* Usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu

Zajęcia logopedyczne prowadzone są codziennie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Rewalidacji oraz zajęć Rewalidacyjno-wychowawczych. Prowadzimy także zajęcia logopedyczne z dziećmi zdrowymi, które po zdiagnozowaniu wymagają terapii.
ZAJĘCIA DODATKOWE:
* Zajęcia z języka angielskiego
* Zajęcia z religii

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń