Kacorzyk Kinga. Subteni Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne

Profesjonalne konsultacje diagnostyczne

Psychiatrzy psycholodzy i psychoterapeuci
ul. Bulowska 16, 32-650 Kęty małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Kacorzyk Kinga. Subteni Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne

Informacje

Opis działalności
Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "Subteni" swoją siedzibę ma w miejscowości Kęty, na terenie województwa małopolskiego. Przedsiębiorstwem zarządza Kinga Kacorzyk. Powołaliśmy do życia „Centrum SUBTENI” gdyż naszym wspólnym marzeniem jest tworzenie miejsca gdzie dziecko i rodzic otrzymają wsparcie, diagnozę i możliwość terapii.
Produkty i usługi
Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki socjalnej (w tym surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki), neurologopedii, socjoterapii, mediacji, coachingu.

W naszej placówce oferujemy różnego rodzaju szkolenia:
- warsztaty i szkolenia dla rodziców
- warsztaty i szkolenia dla Rad Pedagogicznych i specjalistów z zakresu psychologii pedagogiki, pedagogiki socjalnej, metod stosowanych
- prowadzenie grup dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
- prowadzenie grup dla rodziców trudnych dzieci
- coaching grupowy, coaching w organizacjach
- warsztaty technik zapamiętywania i sposobów uczenia się

Zajmujemy się terapią. Organizujemy terapię dziecka, projektujemy terapię z uwzględnieniem zaleceń opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz innych instytucji diagnozujących dziecko. Pracujemy za pomocą takich metod jak: Sherborne, Dennison, Integracja Sensoryczna, Terapia Taktylna, Terapia Ręki, Wielozmysłowa stymulacja Delacato.

Ponadto:
- wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWR)
- terapia dzieci chorych na Autyzm i Zespól Aspergera, Zespół Downa, Porażenie Mózgowe
- terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
- terapia dzieci z nadpobudliwością, ADHD, zaburzenia w zachowaniu
- terapia dzieci z zaburzeniami słuchu
- pomoc dzieciom z trudnościami w uczeniu się
- doskonalenie funkcji poznawczych u dzieci: pamięć, koncentracja uwagi, logiczne myślenie
- roczne przygotowanie do gotowości szkolnej dla dzieci 5-6 letnich
- terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
- terapia dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią

Do naszych zadań należy również diagnoza i pomoc psychologiczna: ocena Rozwoju Dziecka od 1 m-ca życia do 9 lat z wykorzystaniem Karty Rozwoju Psychoruchowego KOR, badanie gotowości szkolnej, konsultacje diagnostyczne, konsultacje psychologiczne. Organizujemy również terapie psychologiczne dzieci i dorosłych, coaching indywidualny i grupowy. Zajmujemy się socjoterapią dzieci i konsultacjami kryzysowymi.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń