Zam Kęty Sp. z o.o. Zakłady urządzeń przemysłowych

Producent indukcyjnych i gazowych pieców do topienia metali

Urządzenia i maszyny przemysłowe
ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty małopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Zam Kęty Sp. z o.o. Zakłady urządzeń przemysłowych

Informacje

Opis działalności
Firma ZAM Kęty Sp. z o.o. powstała w 1966 r. Jest znanym w kraju i za granicą producentem indukcyjnych oraz gazowych pieców do topienia metali. Firma produkuje również aparaturę do pomiarów zanieczyszczeń, gumowe wyroby przeciwścierne, hydrocyklony, pojemniki do przewozów materiałów niebezpiecznych.
Produkty i usługi
Hydrocyklony - Nasze hydrocyklony HC posiadają segmentową konstrukcję, ułatwiającą montaż w trudnych warunkach przestrzennych, bez użycia ciężkiego sprzętu. Obudowa hydrocyklonu jest lekką stalową konstrukcją, skutecznie zabezpieczoną przed korozją, a elementy złączne są ocynkowane. Wnętrzne hydrocyklonu wyłożone jest odpornymi na ścieranie wymiennymi wykładzinami gumowymi lub ceramicznymi (w zależności od typu hydrocyklonu).Zapewniamy bezpłatne doradztwo w zakresie doboru pojedynczych hydrocyklonów lub baterii. Oferujemy przeprowadzenie rozruchu.

Pojemniki do przewozu towarów niebezpiecznych - Posiadamy uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do projektowania, wytwarzania, modernizacji i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) towarów niebezpiecznych. Na życzenie Klienta zaprojektujemy, wyprodukujemy oraz przeprowadzimy procedurę rejestracji i dopuszczenia przez TDT innych pojemników wg indywidualnych wymagań. Naszymi Klientami są:
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Alumetal S.A.

Wyroby gumowe i gumowo-metalowe - Oferujemy różnego rodzaju płyty gumowe, gumowo-metalowe, sita, listwy, amortyzatory, zderzaki oraz części do młynów kulowych. Więcej informacji na stronie www.zam.com.pl

Konstrukcje stalowe - Oferujemy wykonawstwo konstrukcji stalowych wg indywidualnej dokumentacji Zamawiającego

Piecie do topienia metali - ZAM Kęty wykonuje piece indukcyjne sieciowej i średniej częstotliwości, przeznaczonych do topienia:
• żeliwa
• staliwa
• cynku
• aluminium
• cyny i bizmutu
• miedzi
• stopów miedzi

Aparatura kontrolno-pomiarowa do ochrony środowiska w tym:
• Pyłomierze grawimetryczne - Przeznaczone do pomiarów stężenia pyłu w kanałach przepływowych. Pomiary te służą do określania unosu pyłu z urządzeń technologicznych, skuteczności działania urządzeń odpylających, emisji zanieczyszczeń pyłowych.
• Aspiratory
• Mierniki wilgotności
• Termoanemometry
• Wirowy miernik prędkości
• Analizator LZO
• Mierniki ciśnienia
Marki i specjalizacje
Hydrocyklony klasyfikująco-zagęszczających typu HC są wynikiem 35 lat badań i doświadczeń ZAM Kęty w ścisłej współpracy z naukowcami Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Stosowane są głównie w przeróbce mechanicznej kopalin do mokrej klasyfikacji w procesie mielenia. Stosując nasze hydrocyklony lub baterie hydrocyklonów można klasyfikować zawiesiny przy ziarnie podziałowym w zakresie 0,0005-0,5 mm, przy wydajności jednostkowej hydrocyklonów od 20-600 m3/h.
Certyfikaty
1. ISO2. TDT3. UDT4. UN 31915. UN 3288
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
bielski, chrzanowski, gliwicki, Katowice, lubliniecki, oświęcimski, pszczyński, wadowicki

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń