Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o.

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami na terenie Podhala

Zarządzanie nieruchomościami
ul. Kościuszki 21, 34-500 Zakopane małopolskie
poniedziałek 07:00 - 15:00
wtorek 07:00 - 15:00
środa 07:00 - 15:00
czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 15:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(18) 206 66 45
Adres korespondencyjny
ul. Kościuszki 21, 34-500 Zakopane małopolskie

Informacje

O nas
„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą na mocy aktu założycielskiego – po likwidacji komunalnego zakładu budżetowego (uchwała R.M. Zakopane nr VIII/67/99 z dnia 28-04-99) - zaprotokołowanego notarialnie w dniu 26 stycznia 2000 r za numerem Repertorium A nr 463/2000. W dniu 03 marca 2000 r Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB-1216 i z tym dniem uzyskała osobowość prawną. W grudniu 2001 roku w związku z wejściem w życie ustawy Kodeks Spółek Handlowych Zarząd Spółki skierował wniosek o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W lutym 2006 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki z „Zakopiańskie TBS” sp. z o.o. na „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Opis działalności
Kompleksowe Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami.
Produkty i usługi
Spółka "Zakopiańskie TBS" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zgodnie ze statutem zajmuje się wynajmem mieszkań będących własnością spółki, a także wykonuje usługi dla mieszkańców oraz instytucji w zakresie zarządzania budynkami i lokalami. Spółka prowadzi także działalność inwestycyjną w zakresie budowania domów mieszkalnych.

Spółka "Zakopiańskie TBS" może również:

1) nabywać budynki mieszkalne;

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
- sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
- budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
- budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
- przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

"Zakopiańskie TBS" TKGK Sp. z o.o. zarządza następującymi nieruchomościami:
- 77 wspólnotami mieszkaniowymi,
- 2 budynkami stanowiącymi własność prywatną
- 52 garażami, Terenami przyległymi do administrowanych nieruchomości,
- Pojedynczymi lokalami mieszkalnymi (ul. Szymanowskiego 4, ul. Gładkie 1c, ul. Chałubińskiego 3),
- 2 budynkami Starostwa Powiatowego,
- 3 budynkami Skarbu Państwa.
Marki i specjalizacje
Spółka wynajmuje lokale mieszkalne w budynkach własnych:

- Ul. Janosówka 15 (8 mieszkań),
- Ul. Cichej Wody 4A (19 mieszkań),
- Ul. Cichej Wody 4B (22 mieszkania+ 10 garaży),
- Oś. Bór 13 w Nowym Targu (58 mieszkań),
- Ul. Nowotarska 10 B (37 mieszkań),
- Ul. Nowotarska 10c (50 mieszkań)
- Ul. Stroma 15 (24 mieszkania + 13 miejsc parkingowych),
- Ul Chramcówki 19b (4 mieszkania).

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń