PPMS Pracownia Ochrony Środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA, RAPORTY ŚRODOWISKOWE, ANALIZY

Ochrona środowiska
ul. Targowa 41, 07-412 Ostrołęka mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Strona www
Telefon
(29) 761 20 81
Adres korespondencyjny
ul. Targowa 41, 07-412 Ostrołęka mazowieckie
Może cię zainteresować

Informacje

Opis działalności
Ochrona środowiska, raporty środowiskowe,pozwolenia zintegrowane, analizy zanieczyszczeń.
Produkty i usługi
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska:

- sporządzanie sprawozdań OPAK1, OPAK 2, OPAK3
- naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
- naliczanie opłat produktowych
- raporty KOBIZE
- prowadzenie ewidencji odpadów i sporządzanie zestawień o ich ilosciach
- monitoring w sprawie przestrzegania praw ochrony środowiska
- audyt systemów ISO
- doradztwo środowiskowe bieżacych inwestycji
- doradztwo środowiskowe nowych projektów iinwestycji
- nadzorowanie umów z firmami zewnętzryni dotyczącymi odpadów
- raporty środowiskowe
- pozwolenia zintegrowane
- analizy środowiskowe

Raporty środowiskowe
raporty oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji
karty informacyjne planowanego przedsięwzięcia
doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięć

Pozwolenia zintegrowane
wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC)

Powietrze
wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
zgłoszenia instalacji
pomiary emisji zanieczyszczeń

Odpady
wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: przetwarzania, zbierania i transportu odpadów

Woda i ścieki
operaty wodnoprawne
operaty wodnoprawne w celu uzyskania decyzji administracyjnej na budowę urządzeń wodnych
oceny pracy oczyszczalni ścieków

Hydrogeologia
opracowania hydrogeologiczne
systemy monitoringu wód podziemnych
pomiary zwierciadła wody w studni

Hałas
wykonywanie analiz akustycznych
pomiary emisji hałasu do środowiska

Przeglądy ekologiczne
wykonywanie przeglądów ekologicznych instalacji

Projekty architektoniczno - budowlane
Adaptacje projektów typowych
Zmiany sposobu użytkowania
Koncepcje architektoniczne i funkcjonalne
Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących
Koordynacja projektów branżowych
Nadzór i kierowanie pracami projektowymi zleconymi w innych pracowniach
Marki i specjalizacje
Ochrona środowiska w zakresie:

Powietrze
Woda i ścieki
Odpady
Hydrogeologia
Hałas
Przeglądy ekologiczne
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
Ostrołęka, ostrowski, Płock, przasnyski, Siedlce, Warszawa, wołomiński, Białystok, Łomża, Olsztyn

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe

ooś,