Galwa-Kor sp. z o.o.

Posiadamy duże moce przerobowe i gwarantujemy krótkie terminy realizacji.

Galwanizacja
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(24) 367 10 22
243671022
242679959
biuro@galwa-kor.com.pl
Prezes Zarządu: mgr inż. Jadwiga Dziedzic
dziedzic@galwa-kor.com.pl
Radca Prawny - Prokurent: mgr Jakub Dziedzic
jakub.dziedzic@galwa-kor.com.pl
Galwa-Kor sp. z o.o.

Informacje

O nas
„GALWA-KOR” Sp. z o.o. świadczy usługi nakładania powłok galwanicznych, wysokowydajnych w automatach zawieszkowych i bębnowych o najwyższej jakości w centralnej Polsce. Stosujemy innowacyjne technologie w zakresie:

Spełniamy wymagania Klienta w zakresie powłok konwersyjnych wraz z uszczelniaczem i woskowaniem według normy PN-EN ISO 2081.

Badania i ocenę jakości nakładanych powłok cynkowych i stopowych Zn-Ni wykonujemy w zakładowym laboratorium kontrolno-pomiarowym.

Oprócz monitoringu procesów technologicznych wykonujemy badania odporności korozyjnej powłok w nowej komorze solnej wg ISO 9227, komorze klimatycznej oraz pomiar grubości powłok i ich skład metodą fluorescencji rentgenowskiej na X-Ray FISCHERSCOPE firmy Fischer.

Ponadto posiadamy certyfikowany przez TÜV NORD Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2015 oraz EN ISO 1401:2015. Dla klientów z branży motoryzacyjnej posiadamy opracowane procedury akceptacji przez klienta (np. plan kontroli, FMEA itp.) wg ISO/TS 16949:2002.
Wykorzystując potencjał ludzki i techniczny rozpoczynamy współpracę z uczelniami wyższymi i instytutami celem wspólnego opracowywania innowacyjnych technologii oraz nowych kierunków zastosowań wytwarzanych powłok.
Opis działalności
Nakładamy galwaniczne powłoki cynkowe o najwyższej jakości na rynku w centralnej Polsce. W ramach działań marketingowych świadczymy nieodpłatne usługi doradztwa technicznego. Zapewniamy Państwu wysoką jakość powłok na wyrobach o różnych kształtach. Jesteśmy przekonani, że podejmiecie Państwo trafną decyzję zwracając się do naszej firmy z problemami dotyczącymi korozji i jej zapobiegania.
Produkty i usługi
Wykonujemy elektrolityczne, błyszczące powłoki cynkowe chromianowane w celu zabezpieczenia detali przed korozją.

Nakładane u nas powłoki spełniają wysokie wymogi jakościowe norm polskich i europejskich PN-EN oraz norm międzynarodowych ISO. Grubość powłok cynkowych według wymogów klienta, zgodnie z obowiązującymi normami.

W nowoczesnym automacie wdrożyliśmy proces nakładania na elementy stalowe powłoki stopowej cynk-nikiel (Zn-Ni) z alkalicznego procesu elektrolitycznego z udziałem niklu w przedziale od 12 do 16%.

Zalety technologii:
- wyższa ochrona przed korozją (conajmniej 720 h bez korozji podłoża);
- odporność na temperaturę do 160 °C;
- wyeliminowanie korozji kontaktowej detalu stalowego z aluminiowym;
- powierzchnia wolna od chromu sześciowartościowego.

Również wykonujemy malowanie proszkowe, które jest nowoczesną metodę nanoszenia powłok malarskich polegającą na nakładaniu farby proszkowej w postaci fluidalnej na powierzchnię metalową techniką natrysku elektrostatycznego, a następnie utwardzenie równomiernie nałożonej warstwy w piecu o temp ok. 200 C , uzyskując gładką powierzchnię bez zacieków i wad o wysokich walorach estetycznych i odporności korozyjnej.

Głównym celem przyjętej przez nas Polityki Jakości jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów w zakresie świadczonych im usług. Wizerunek Firmy i pozytywną opinię o niej kształtujemy w oparciu o ciągłe doskonalenie jakości i usług poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, podnoszenie kwalifikacji personelu, poprawę organizacji pracy oraz dobrą współpracę z klientami.
Marki i specjalizacje
Rozwiązujemy problemy Klientów w zakresie przygotowania powierzchni, doboru optymalnych powłok antykorozyjnych, a zwłaszcza galwanicznych. Szczególną uwagę poświęcamy wymogom jakościowym oraz aspektom ekonomicznym. Procesy galwaniczne prowadzimy tak, aby nie szkodzić środowisku oraz przestrzegać wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń