Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Kaczmarek Adwokat Marek Jagielski Adwokat Jacek Adamczyk

Pomoc prawna dla osób fizycznych i firm

Adwokaci
ul. marsz. Piłsudskiego 9/3, 26-600 Radom mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Kaczmarek Adwokat Marek Jagielski Adwokat Jacek Adamczyk

Informacje

Opis działalności
Kancelaria Adwokacka w Radomiu została założona w 1998 roku. Tworzą ją adwokaci: Marek Jagielski, Jacek Adamczyk oraz Grzegorz Kaczmarek. Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno Klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
Produkty i usługi
Kancelaria Adwokacka oferuje doradztwo prawne w formie konsultacji i doraźnej pomocy prawnej ze strony adwokatów, lub w formie stałej współpracy, szczególnie dla przedsiębiorców. Z usług kancelarii skorzystają osoby fizyczne i spółki prawa handlowego, a także fundacje, stowarzyszenia, czy uczelnie. O pomoc mogą się również zwrócić podmioty administracji rządowej i samorządowej.

Współpraca obejmuje przygotowanie pism procesowych, opinii prawnych oraz zastępstwo na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi jak również przed Sądem Najwyższym. Adwokaci przygotowują też pisma w postępowaniu nieprocesowym i w procesie.


Klienci mogą liczyć na pomoc w zakresie takich gałęzi prawa jak:
- prawo cywilne,
- prawo rodzinne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo pracy,
- prawo gospodarcze.

Kancelaria prowadzi sprawy i reprezentuje Klienta przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Adwokaci oferują także zastępstwo przed sądami arbitrażowymi. W ramach prawa karnego uczestniczą w postępowaniu przygotowawczym, przed sądami powszechnymi jak również przed Sądem Najwyższym.

W ofercie kancelarii znajduje się także pomoc w takich sprawach jak:
- spory pozasądowe,
- postępowania naprawcze i upadłościowe,
- postępowania egzekucyjne
- sprawy ze stosunków pracy.

Kancelaria pomaga spółkom w rejestracji firmy oraz przygotowaniu dokumentów dla Krajowego Rejestru Sądowego. Adwokaci opiniują umowy i pomagają w odzyskaniu długów Klienta.

Więcej informacji na temat Kancelarii Adwokackiej w Radomiu można znaleźć na stronie internetowej.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, starachowicki, szydłowiecki, zwoleński

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń