Kancelaria Notarialna Jacek Kossewski Anna Kulka Sp.p. w Panoramie Firm

Kancelaria Notarialna Jacek Kossewski Anna Kulka Sp.p.


al. Solidarności 119 /125 lok. 79
00-897 Warszawa, woj. mazowieckie
Informacje

Opis działalności

Najlepsza kancelaria w mieście.

Marki i specjalizacje

Kancelaria notarialna, notariusze, notariusz.

Produkty i usługi

Dodatkowo:
* możliwość uzyskania w Kancelarii informacji w językach obcych,
* współpraca z tłumaczami przysięgłymi wszystkich języków,
* dostęp do Wi-Fi dla klientów,
* stanowisko do dokonywania płatności droga elektroniczną.

Akty notarialne najczęściej sporządzane dla naszych klientów to:

1. Nieruchomości:
- umowa sprzedaży nieruchomości (np. sprzedaż mieszkania, działki, domu, gruntu),
- umowa darowizny nieruchomości,
- umowa zamiany (zamiana mieszkania, działki),
- umowa zniesienia współwłasności nieruchomości,
- umowa dożywocia,
- ustanowienie odrębnej własności lokalu,
- umowa deweloperska,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie,
- umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości,
- umowa przedwstępna (np. sprzedaży nieruchomości),
- ustanowienie i zmiana zarządu nieruchomością (w tym zarządu we - wspólnotach mieszkaniowych),
- ustanowienie hipoteki na nieruchomości,
- ustanowienie służebności na nieruchomości,
- ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości,
- zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej,
- nabywanie lokali od Gminy przez najemców,
- umowy zmiany udziałów w nieruchomości.

2. Spadki:
- akt poświadczenia dziedziczenia,
- testament,
- oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku,
- umowa o dział spadku,
- umowa zbycia spadku,
- umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia.

3. Prawo rodzinne:
- majątkowa umowa małżeńska (np. intercyza, umowa rozdzielności majątkowej),
- umowa o podział majątku wspólnego małżonków,
- zgoda na dokonanie czynności prawnej przez małżonka.

4. Prawo handlowe:
- umowa spółki z.o.o., spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej,
- statut spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej, Spółki Europejskiej (SE),
- zmiana umowy spółki,
- protokół zgromadzenia wspólników sp. z o.o.,
- protokół walnego zgromadzenia spółek SKA i S.A., SE,
- poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów -wzory podpisów (np. wzór podpisu prezesa spółki z o.o.
Oceny i opinie
Średnia ocen firmy:
(0 opinii)
Miejsce na Twoją opinię o firmie

Twoja ocena ogólna

 
 
 
notariusze, kancelaria notarialna, kancelarie notarialne, notariusz, notariat, akty notarialne, akt notarialny, opłaty notarialne

Wyznacz trasę dojazdu

start
stop
al. Solidarności 119 /125 lok. 79
00-897 Warszawa, woj. mazowieckie