Fundacja Jakmotyl

Leczenie chorób autoimmunizacyjnych

Fundacje i instytucje charytatywne
ul. Nalewki 5/1/P, 00-216 Warszawa Śródmieście, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Fundacja Jakmotyl

Informacje

Opis działalności
Misją Fundacji "JakMotyl" jest niesienie profesjonalnej pomocy wszystkim pacjentom z chorobami autoimmunologicznymi i ich rodzinom. Pomagamy zapoczątkować proces zmian, który jest niezbędny w życiu osoby chorej przewlekle. Nasz zespół opracowuje systemowe rozwiązania, które poprawią jakość ich życia. Organizujemy warsztaty tematyczne dla pacjentów i lekarzy. Zapraszamy.
Produkty i usługi
Celem Fundacji "JakMotyl" jest wspieranie, umacnianie i propagowanie:
• podmiotowości i godności pacjenta i jego rodziny,
• służebnej roli zawodu lekarza,
• świadomości o odpowiedzialności za swój stan zdrowia,
• profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób autoimmunizacyjnych/cywilizacyjnych,
• rozwoju jednostek podstawowej opieki zdrowotnej,
• świadomości własnych możliwości i poczucia kompetencji społecznej,
• świadomości wspólnotowej w rodzinie i społeczeństwie,
• całościowego widzenie zdrowia człowieka w jego środowisku,
• intensyfikacji profesjonalnych działań na rzecz chorych.

Diagnoza i choroba:
• doradzamy w jaki sposób doprowadzić do prawidłowej diagnozy,
• udzielamy wsparcia i pomagamy zrozumieć istotę choroby przewlekłej – rozmowy telefoniczne, bezpośrednie,
• doradzamy jak wprowadzić i zastosować zmiany w życiu codziennym, w związku z chorobą przewlekłą,
• pomagamy znaleźć spersonalizowane rozwiązanie w terapii.

Szkolenia:
• organizujemy spotkania i warsztaty tematyczne,
• propagujemy wszechstronną wiedzę na temat chorób autoimmunizacyjnych,
• propagujemy wszechstronną wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,
• uczestniczymy w szkoleniach prozdrowotnych.

Współpraca:
• z innymi organizacjami pozarządowymi,
• nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Marszałkowskim,
• z lekarzami i środowiskami naukowymi,
• z mediami.

Budowanie świadomości

Fundacja prowadzi działaniaspołeczne oraz działalność wydawniczą – na rzecz zwiększenia poziomu społecznej świadomości dotyczącej problemu chorób autoimmunizacyjnych i chorób współistniejących.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń