Instytut Głuchoniemych

Kształcenie niesłyszących i niedosłyszących dzieci oraz młodzieży

Publiczne szkoły podstawowe
pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa Śródmieście, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Instytut Głuchoniemych
pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa Śródmieście, mazowieckie
Telefon
Instytut Głuchoniemych

Informacje

Opis działalności firmy Instytut Głuchoniemych w Warszawa
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego to ośrodek mieszczący się w Warszawie. Ma niezwykle bogatą i długą historię, ponieważ został założony w 1817 roku. Zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży niesłyszących i niedosłyszących.
Produkty i usługi
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego kompleksowo podchodzi do edukacji niedosłyszących i głuchoniemych młodych ludzi. Kształci ich na każdym szczeblu edukacji, poczynając od terapii przygotowującej do przedszkola, a kończąc na szkole średniej. Instytut organizuje zajęcia terapeutyczne dla małych dzieci w Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ponadto prowadzi takie placówki jak:
-przedszkole
-szkoła podstawowa
-liceum
-technikum
-szkoła zawodowa

Szkoła zawodowa przygotowuje do zawodu piekarza albo ogrodnika. Ponadto osoby upośledzone w umiarkowanym lub znacznym stopniu oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą uczęszczać do Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczą się w niej wielu przydatnych umiejętności, np. pakowania, dzięki czemu mają dużą szansę na znalezienie w przyszłości pracy.

W Instytucie duży nacisk położony jest na naukę języka migowego, a u osób które są niedosłyszące także mówionego polskiego. Dzieci i młodzież uczą się ponadto na zajęciach przyrodniczych, humanistycznych i sportowych. Liczna jest też grupa zajęć dodatkowych. Można do nich zaliczyć:
-zajęcia plastyczne
-zajęcia czytelnicze
-zajęcia rękodzieła

Działają także koła czytelnicze i gastronomiczne oraz kluby. Są to klub ciekawych tematów oraz klub dyskusyjny.

Młodzież może również wziąć udział w kursie florystycznym albo na prawo jazdy kategorii B.

Wychowankowie Instytutu pochodzą nie tylko ze stolicy, dlatego przy ośrodku działa internat z miejscami w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Każdego dnia uczniowie mogą w atrakcyjnych cenach jeść też posiłki serwowane przez stołówkę Instytutu.

Więcej informacji o Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego oraz prowadzonych w nim zajęciach można przeczytać na stronie internetowej.
Zasięg działania
Firma Instytut Głuchoniemych z lokalizacji: Warszawa świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
mazowieckie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe