"Geopro" Joanna Remiszewska

Geologia i geotechnika.

ul. Słowackiego 27/33 lok. 94, 01-592 Warszawa Żoliborz, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
605 593 937
603583925
605593937
biuro@geo-pro.com.pl
Adres korespondencyjny
ul. Słowackiego 27/33 lok. 94, 01-592 Warszawa Żoliborz, mazowieckie
Może cię zainteresować

Informacje

O nas
Jesteśmy firmą rodzinną, w której młodsze pokolenie kultywuje geotechniczną tradycję rodzinną.
Firma powstała w 1997 r. pod nazwą GEOREM Joanna Remiszewska. W 2007 r. zmieniliśmy nazwę na GEOPRO Geologia i Geotechnika Joanna Remiszewska.
W tym czasie wykonaliśmy ponad 2 000 opracowań geotechnicznych, geologicznych, opinii i ekspertyz. Wykonujemy badania na potrzeby budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego, usługowego, drogowego i kolejowego.

W skład naszej kadry wchodzą:
- kierujący pracami mgr inż. Krzysztof Remiszewski z 48 -letnim doświadczeniem zawodowym,
absolwent Politechniki Warszawskiej, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie projektowania
i wykonawstwa - bez ograniczeń - upr bud. St-740/74 oraz uprawnienia geologiczne VII-1210.
Przez 31 lat pracował w Pracowni Fundamentowania i Orzecznictwa Gruntowego w centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa "BISTYP" w Warszawie, od 1988 r. posiada tytuł rzeczoznawcy
w specjalności: dynamika budowli, fundamentowania oraz geotechniki
- mgr Joanna Remiszewska absolwentka Wydziału Geologii UW posiadająca uprawnienia geologiczne VII-1411, będąca również absolwentką podyplomowych studiów - "Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko" na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wiedza inżynierska naszej kadry, pozwala nam na podejmowanie się zadań złożonych i wymagających dużego doświadczenia praktycznego.
Oferujemy przygotowanie niezależnych ekspertyz z zakresu geotechniki, geologii i fundamentowania.
Opis działalności
Firma wykonuje badania geotechniczne, badania geologiczne, wiercenia, sondowania, odkrywki fundamentów, badania polowe i laboratoryjne gruntów i wody, oraz zajmuje się nadzorami geotechnicznymi wraz z badaniem nasypów. Wyniki opracowywane są w formie opinii, ekspertyz i dokumentacji geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich, a także oceny stanu technicznego fundamentów i oceny stanu zanieczyszczenia chemicznego terenu.
Produkty i usługi
Zakres usług
Posiadamy specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych w każdych warunkach na terenie całej Polski:

- Badania geotechniczne – dokumentacje i opinie geotechniczne
- Badania geologiczno inżynierskie – dokumentacje geologiczno-inżynierskie
- Nadzory geotechniczne inwestycji
- Badania stanu zanieczyszczenie gruntu i wody
- Ocena stateczności skarp i zboczy
- Ocena stanu technicznego fundamentów

Opracowania nasze charakteryzują się profesjonalnością i przejrzystością tekstu, podają niezbędne parametry geotechniczne gruntów, stany i prognozy stanów wód gruntowych oraz szczegółowe zalecenia do projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych, co w wielu przypadkach przyczyniło się do bezpieczeństwa i znacznych oszczędności przy pracach ziemno-fundamentowych.

Wszystkie prace będące w profilu naszej działalności wykonujemy fachowo, solidnie, terminowo i za rozsądnąceną - do uzgodnienia przy każdym zleceniu indywidualnie.
Marki i specjalizacje
* Geologia inżynierska
* Badania geotechniczne
* Laboratoryjne badania geotechniczne gruntów
* Badania zanieczyszczenia gruntu
* Fachowe konsultacje geotechniczne
* Nadzory geotechniczne
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:
Nowy Dwór Mazowiecki, Wołomin, Mińsk Maz., Pruszków, Warszawa, Otwock, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Maz., Legionowo, Piaseczno

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń