Geoart Usługi geodezyjne inż. Artur Denisiuk

Specjaliści w zakresie geodezji

Geolodzy i geofizycy
ul. Poetów 10 a/10, 03-147 Warszawa Białołęka, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Geoart Usługi geodezyjne inż. Artur Denisiuk

Informacje

Opis działalności
Przedsiębiorstwo Geoart zostało założone w 2006 roku. Siedziba mieści się w Warszawie. Firmą zarządza Artur Denisiuk.
Produkty i usługi
Nasza oferta zawiera kompleksowe usługi geodezyjne. Jesteśmy specjalistami w tej kwestii. Mamy dużą wiedzę i charakteryzujemy się świetnym przygotowaniem do pracy. Zapewniamy geodezyjną obsługę inwestycji. Zajmujemy się inwentaryzacją budynków oraz inwentaryzacją i sporządzaniem dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych i sieci. Sporządzamy mapy dla celów projektowych.

Ponadto firma Geoart świadczy takie usługi jak:
- uzbrojenia terenu,
- pomiary realizacyjne (tyczenie budynków, granic działek, urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, dróg i innych obiektów inżynierskich),
- pomiary powierzchni lokali mieszkalnych,
- pomiary kontrolne budynków i budowli, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich (zwłaszcza wież i masztów antenowych),
- pomiary elewacji budynków,
- pomiary objętości mas ziemnych,
- uzgadniania dokumentacji projektów w ZUD,
- inne pomiary specjalne.

Naszym znakiem rozpoznawczym jest profesjonalizm. Świadczone przez nas usługi stoją na najwyższym poziomie. Mamy atrakcyjne ceny.

Zapraszamy do skorzystania z oferty firmy geodezyjnej Geoart.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
mazowieckie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń