Wiesz jak się skutecznie zareklamować?

Daj się znaleźć w największej internetowej wyszukiwarce firm

od 55zł /miesięcznie

Zobacz więcej produktów reklamowych

Jestem zainteresowany ofertą,
proszę o kontakt.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon, o ile została wyrażona stosowna zgoda), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail (o ile została wyrażona stosowna zgoda) oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dodaj firmę do Panoramy Firm

Nie jestem właścicielem firmy

Chciałbym dodać firmę, kawiarnię, restaurację lub punkt usługowy do wyszukiwarki Panorama Firm.

Mam firmę

Chciałbym dodać swoją firmę lub sprawdzić czy znajduje się już w wyszukiwarce lokalnej Panorama Firm.

Twoja firma w Panoramie Firm

Dodaj firmę w mniej niż 60 sekund

Eniro Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do odstąpienia od bezpłatnej publikacji danych teleadresowych w powyższych formach, dostarczania informacji bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zamawiającego.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Firma w Panoramie Firm

Dodaj firmę w mniej niż 60 sekund

Eniro Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do odstąpienia od bezpłatnej publikacji danych teleadresowych w powyższych formach, dostarczania informacji bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zamawiającego.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Brzozowski Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny w Panoramie Firm

Brzozowski Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny


ul. Rzymowskiego 30 lok. 314
02-697 Warszawa
woj. mazowieckie
dodatkowe dane kontaktowe
 1. poniedziałek:
  9:00 - 18:00
 2. wtorek:
  9:00 - 18:00
 3. środa:
  9:00 - 18:00
 4. czwartek:
  9:00 - 18:00
 5. piątek:
  9:00 - 18:00
 6. sobota:
  zamknięte
 7. niedziela:
  zamknięte
Informacje

Opis działalności

Doradzamy w wielu dziedzinach prawa, przy czym specjalizujemy się w odzyskiwaniu wierzytelności i szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz prawie pracy i prawie rodzinnym. Posiadamy również duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i spadkowego. Niezmiernie ważnym elementem naszej pracy jest reprezentowanie klientów przed sądami. Powierzając nam swoje sprawy, wybieracie Państwo bezpieczeństwo i rzetelność.

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Brzozowskiego zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą prawną osób fizycznych i prawnych, w szczególności przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni.

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności (windykacji przedsądowej i sądowej), i szeroko rozumianym prawie gospodarczym, zapewniając obsługę prawną przedsiębiorców. Istotną częścią naszej praktyki jest prawo cywilne, a zwłaszcza sprawy odszkodowawcze, spadkowe oraz dotyczące nieruchomości. Posiadamy również doświadczenie w zakresie świadczenia usług z prawa pracy. Niezmiernie ważnym elementem naszej pracy jest reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych.

Kancelaria zapewnia najwyższą staranność i postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, gwarantując poufność i zachowanie tajemnicy. Chcąc zapewnić jak najlepszą obsługę prawną, Kancelaria współpracuje także z innymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami i aplikantami radcowskimi i adwokackimi na terenie całego kraju.

Dużą wagę przywiązujemy do stałego kontaktu z klientem i pełnej dostępności przy wykonywaniu usług prawnych. Klient jest informowany na bieżąco i dokładnie o stanie zleconej sprawy. Dzięki posiadanemu nowoczesnemu zapleczu technicznemu Kancelaria świadczy usługi niezależnie od położenia siedziby klienta.

Mecenas Łukasz Brzozowski jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Po ukończonych studiach, odbywał aplikację radcowską. Po zdaniu egzaminu radcowskiego z jednym najlepszych wyników w Warszawie, rozpoczął prowadzenie działalności w Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Brzozowski.Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych i doradztwie w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i prawa handlowego.

Marki i specjalizacje

Windykacja, Prawo handlowe i gospodarcze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Odszkodowania, Prawo cywilne i obrót nieruchomościami, Prawo spadkowe, Prawo wekslowe i czekowe, Prawo rodzinne, Prawo procesowe,

Produkty i usługi

* Prawo cywilne i obrót nieruchomościami:
- sporządzanie projektów umów,
- sporządzanie opinii prawnych,
- doradztwo w w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości, zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
- prowadzenie postępowań o zasiedzenie, o naruszenie posiadania, dotyczących służebności,
- prowadzenie spraw eksmisyjnych,
- prowadzenie postępowań związanych z wywłaszczeniami, gruntami warszawskimi,
- prowadzenie obsługi wspólnot mieszkaniowych

* Prawo procesowe:
- prowadzenie spraw sądowych cywilnych i administracyjnych


* Windykacja:
-postępowanie przedsądowe,
- postępowanie sądowe,
- postępowanie egzekucyjne

* Prawo handlowe i gospodarcze:
- tworzenie i rejestracja spółek,
- prowadzenia spraw korporacyjnych, organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
- sporządzanie projektów umów i statutów, sporządzanie regulaminów, uchwał i innych wewnętrznych aktów prawnych,
- przekształcenia spółek,
- likwidacja spółek

* Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- przygotowywanie projektów umów o pracę i kontraktów menedżerskich, reprezentowanie Klienta w sprawach pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
- przygotowanie projektów Regulaminów Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Premiowania, Regulaminów BHP,

* Odszkodowania:
- reprezentacja przed ubezpieczycielami osób poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych oraz wszelkich innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
- dochodzenie w imieniu poszkodowanych odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu) i materialne,

* Prawo spadkowe:
- zapewnienie zastępstwa procesowego w przypadku sporów przy dziedziczeniu spadku,
-sporządzanie pism procesowych i zapewnienie reprezentacji przed sądami w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
- dział spadku, sprawy o zachowek,

* Prawo rodzinne:
- pomoc prawna w sprawach rozwodowych, o separację,
- pomoc prawna w sprawach o alimenty,
- podział majątku,
Opinie
Windykacja, Prawo handlowe, prawo gospodarcze, Prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, Odszkodowania, Prawo cywilne, obrót nieruchomościami, Prawo spadkowe, Prawo wekslowe, prawo czekowe, Prawo rodzinne, Prawo procesowe, weksel, czek, testament, przygotowanie testamentu, rozwód, separacja, alimenty, reprezentowanie przed sądami, postępowania egzekucyjne, spisywanie testamentu, potwierdzenie testamentu, sprawy rozwodowe, rozwody, sprawa o alimenty, sprawa rozwodowa, unieważnienie małżeństwa, sprawa o unieważnienie małżeństwa, podział majątku, postępowanie o podział majątku, sprawa o zachowek, sprawy o zachowek, potwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zasiedzenie, sprawy o eksmisje, eksmisje, pomoc prawna przy eksmisji, ustanowienie służebności, odszkodowania, pomoc prawna przy wypadku komunikacyjnym, odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, wypadek przy pracy, pomoc prawna przy wypadku przy pracy, odszkodowanie za wypadek przy pracy, błąd medyczny, błędy medyczne, pomoc prawna przy błędach medycznych, odszkodowanie za błędy medyczne, windykacja przed sądowa, windykacja sądowa, przygotowanie pism procesowych, radca prawny, radcy prawni, pomoc prawna, reprezentowanie przed sądem, reprezentowanie przed ZUS, pomoc prawna przy zakupie nieruchomości, analiza prawna umowy dzierżawy, analiza prawna umowy najmu, analiza prawna umowy sprzedaży, umowa sprzedaży, umowa najmu, mediacje, spory sądowe

Wyznacz trasę dojazdu

start
stop
ul. Rzymowskiego 30 lok. 314
02-697 Warszawa
woj. mazowieckie