Tlaga A.Komornik Sądowy.

Profesjonalny komornik sądowy

Windykacja długów i należności
al. Niepodległości 54/28, 02-626 Warszawa Mokotów, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Tlaga A.Komornik Sądowy.

Informacje

Opis działalności
Nazywam się Artur Tlaga i jestem komornikiem sądowym. Swoją działalność prowadzę na terenie Warszawy i działam od 2012 roku.
Produkty i usługi
Jestem komornikiem sądowym. Prowadzę Kancelarię Komorniczą. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zawodzie. Zajmuje się egzekucją należności. Przeprowadzam licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości.

Mam uprawnienia do windykacji należności na terenie objętym właściwością Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Jest to obszar dzielnic takich jak Ursynów, Mokotów i Wilanów.

Zajmuję się też prowadzeniem postępowań egzekucyjnych poza granicami swojej działalności na zasadzie wyboru komornika sądowego przez wierzyciela.

Tytułem wykonawczym są następujące dokumenty:
- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji,
- wyrok sądu polubownego,
- ugoda przed mediatorem,
- orzeczenie sądowe (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty),
- bankowy tytuł egzekucyjny.

W mojej Kancelarii Komorniczej należy złożyć wniosek wraz z tytułem wykonawczym w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Dokumenty można też przesłać pocztą.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń