Hydrogeostudio Paczuski Sulkowski Sp.j.

Pracowania geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrologii i ochrony środowiska.

Geolodzy i geofizycy
ul. Antoniewska 50, 02-977 Warszawa Mokotów, mazowieckie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(22) 856 82 15
502601587
studio@mok.waw.pl
Adres korespondencyjny
ul. Antoniewska 50, 02-977 Warszawa Mokotów, mazowieckie

Informacje

O nas
ZESPÓŁ PRACOWNI POSIADA UPRAWNIENIA:

- W zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi dla ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;


- W zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi dla poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz określania warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania lub składowania na powierzchni lub w górotworze substancji albo odpadów, ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.
Opis działalności
Opracowania zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym, opracowania zgodne z aktualnym Prawem Budowlanym oraz zbiorem norm PN-EN, nadzór geotechniczny, prace i roboty geologiczne. Kompleksowy nadzór geotechniczny części podziemnej obiektów budowlanych. Nadzór hydrogeologiczny, prace i roboty geologiczne.
Produkty i usługi
* Projekty prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich,
* Dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
* Dokumentacje geologiczne otworów wiertniczych,
* Dokumentacje geotechniczne dla ustalania geotechnicznych warunków posadawienia obiektów budowlanych, w tym inwestycji liniowych,
* Programy badań geotechnicznych,
* Modelowanie geotechniczne,
* Wiercenie otworów badawczych,
* Sondowania dynamiczne,
* Badania fizyczno - mechanicznych właściwości gruntów,

- Analizy, ekspertyzy i opinie dotyczące m.in.:
* oceny sprawności i warunków eksploatacji studni i ujęć wód podziemnych,
* charakterystyki warunków hydrogeologicznych dla potrzeb lokalizacji studni i ujęć wód podziemnych,
* określenia związku hydraulicznego wód podziemnych i powierzchniowych,
* zabezpieczenia fundamentów budynków przed wodą,
* możliwości rozbudowy ujęć wód podziemnych,
* wprowadzania wód opadowych do ziemi w granicach posesji (bez konieczności ich odprowadzania do kanalizacji),
- Nadzór hydrogeologiczny, prace i roboty geologiczne oraz inne czynności niezbędne dla sporządzenia ww. opracowań, w tym:
* wiercenie otworów hydrogeologicznych,
* instalację punktów wodowskazowych wód powierzchniowych,
* pomiary stanów wód podziemnych i powierzchniowych,
* terenowe i laboratoryjne oznaczenia współczynnika filtracji gruntów,
* próbne pompowania studni nowych oraz pompowania kontrolno - pomiarowe studni eksploatowanych.
Marki i specjalizacje
- Odkrywki fundamentów,
- Badania agresywności wód wobec betonu,
- Projekty prac geologicznych,
- Dokumentacje hydrogeologiczne,
- Dokumentacje geologiczne,
- Operaty wodnoprawne, na podstawie, których wydaje się pozwolenia wodnoprawne,
Projekty odwodnień budowlanych wraz z modelowaniem hydrogeologicznym.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń