Hydrogeostudio Paczuski Sulkowski sp.j.

Pracowania geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrologii i ochrony środowiska.

Geolodzy i geofizycy
ul. Antoniewska 50, 02-977 Warszawa Mokotów, mazowieckie
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(22) 856 82 15
502601587
studio@mok.waw.pl
Hydrogeostudio Paczuski Sulkowski sp.j.

Informacje

O nas
Zespół pracowni Hydrogeostudio posiada uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi dla ustalania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;
Nasza pracownia podejmuje się także wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi dla poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz określania warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania lub składowania na powierzchni lub w górotworze substancji albo odpadów, ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.
Opis działalności
Firma Hydrogeostudio zajmuje się profesjonalnych opracowań zgodnych z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym oraz Prawem Budowlanym a także zbiorem norm PN-EN. Podejmujemy się nadzoru geotechnicznego oraz wykonywania prac i robot geologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Siedziba firmy mieści się w Warszawie.
Produkty i usługi
W HydroGeo Studio jesteście prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem specjalizującym się w hydrogeologii. Posiadamy zespół wysoce wyspecjalizowanych geologów i geofizyków których fachowa wiedza, umiejętności i bogate doświadczenie zdobywane latami czyni z nas zespół któremu można w pełni zaufać na każdym z poszczególnych etapów realizacji usługi. Zlecenia zawsze rozpatrujemy indywidualnie i z należytą starannością. Zajmujemy się takimi dziedzinami jak budownictwo, geologia, a także geotechnika. Podejmujemy się opracowań branżowych, wykonania kompleksowych projektów oraz szczegółowych dokumentacji z całego zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej.

Wykonujemy:
* Projekty prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich,
* Dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
* Dokumentacje geologiczne otworów wiertniczych,
* Dokumentacje geotechniczne dla ustalania geotechnicznych warunków posadawienia obiektów budowlanych, w tym inwestycji liniowych,
* Programy badań geotechnicznych,
* Modelowanie geotechniczne,
* Wiercenie otworów badawczych,
* Sondowania dynamiczne,
* Badania fizyczno - mechanicznych właściwości gruntów,

- Analizy, ekspertyzy i opinie dotyczące m.in.:
* oceny sprawności i warunków eksploatacji studni i ujęć wód podziemnych,
* charakterystyki warunków hydrogeologicznych dla potrzeb lokalizacji studni i ujęć wód podziemnych,
* określenia związku hydraulicznego wód podziemnych i powierzchniowych,
* zabezpieczenia fundamentów budynków przed wodą,
* możliwości rozbudowy ujęć wód podziemnych,
* wprowadzania wód opadowych do ziemi w granicach posesji (bez konieczności ich odprowadzania do kanalizacji),

Z zakresu nadzorów hydrogeologicznych, prac i robót geologicznych oraz innych czynności niezbędnych dla sporządzenia ww. opracowań wykonujemy
* wiercenie otworów hydrogeologicznych,
* instalację punktów wodowskazowych wód powierzchniowych,
* pomiary stanów wód podziemnych i powierzchniowych,
* terenowe i laboratoryjne oznaczenia współczynnika filtracji gruntów,
Marki i specjalizacje

Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:
mazowieckie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe