Ariadna

Akcje charytatywne dla osób niepełnosprawnych i ubogich

Fundacje i instytucje charytatywne
ul. Lakowa 1 (Rembertów), 04-244 Warszawa Rembertów, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Ariadna

Informacje

Opis działalności
Fundacja przyjaciół dzieci Ariadna została założona w 2002 roku w Warszawie. Głównym celem naszego zespołu jest niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Docieramy do dzieci i młodzieży z całego kraju. Staramy się zapewnić im wsparcie finansowe, emocjonalne i psychologiczne. Walczymy z biedą i ubóstwem. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.
Produkty i usługi
Pomoc osobom marginalizowanym i wykluczonym społecznie z powodu biedy lub niepełnosprawności to główny cel fundacji Ariadna. Jesteśmy organizacją pozarządową, która wszystkie fundusze zbiera dzięki organizowaniu regularnych imprez charytatywnych. Wspierają nas także różni darczyńcy i osoby prywatne. Wszystkie pieniądze, które udaje nam się zdobyć, przeznaczamy na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Propagujemy zdrowy styl życia oraz chęć niesienia pomocy innym. Wśród naszych głównych działań znajduje się:
- podwyższanie i zdobywanie kwalifikacji zawodowych młodzieży,
- pomoc stypendialna,
- konkursy dla dzieci ubogich,
- organizacja imprez kulturalnych dla młodzieży,
- pomoc dzieciom wybitnie uzdolnionym,
- zakup sprzętu do rehabilitacji,
- pomoc placówkom opiekuńczym,
- nauka postaw obywatelskich.

Organizujemy liczne spotkania z psychologami i terapeutami dla naszych podopiecznych. Udało nam się zorganizować trening umiejętności interpersonalnych. Emocjonalne wsparcie jest bardzo ważne także wśród dzieci chorujących na depresję. Dlatego jesteśmy twórcami programu "STOP depresja". Zachęcamy młodych ludzi, aby dbali o swoje zdrowie psychiczne i w razie problemów korzystali z pomocy psychologa.

Kupujemy sprzęty do rehabilitacji i aparaturę medyczną. Organizujemy stypendia dla ubogich dzieci, chcących się rozwijać.

Zapraszamy do wsparcia finansowego naszej fundacji poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz naszej działalności.

Więcej na temat misji Fundacji przyjaciół dzieci Ariadna z Warszawy można uzyskać na stronie internetowej.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, Warszawa, wołomiński

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe